Onderzoek milieuvriendelijker onkruidbestrijding

Aanstaande woensdag 5 mei, start in Wervershoof een pilot om op milieuvriendelijke wijze onkruid te bestrijden langs de openbare wegen. De pilot wordt uitgevoerd door onze vaste uitvoerder Van Doorn Geldermalsen. Sinds het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is afgeschaft door de Rijksoverheid laat de gemeente onkruid verwijderen door machinaal schrobben. De gemeente Medemblik gaat nu met Van Doorn onderzoeken of behandeling met heet water even effectief is. Het water wordt duurzaam verwarmd met restwarmte uit energiecentrales. Mogelijk is deze methode milieuvriendelijker dan het schoonborstelen.

Inwoners van Wervershoof merken dit aan het feit dat de straatkanten enige tijd flink nat zullen zijn. Dit is ingecalculeerd en heeft geen consequenties voor het verkeer.

Wethouder Andrea van Langen is blij met deze ontwikkeling. "Het is mooi dat we op korte termijn deze milieuvriendelijke pilot kunnen starten. We zien uit naar de resultaten."

Achtergrond

Wij voeren een pilot uit naar milieuvriendelijk onkruidbestrijden met  duurzaam geproduceerd heet water. Wij zijn hiervoor benaderd door The GreenSolution & IJsbeer energie. Deze partijen kunnen heet water leveren wat opgewarmd wordt door restwarmte uit energiecentrales. Doordat het water wordt verwarmd met restwarmte is dit proces 100% CO-2 neutraal. Er wordt namelijk geen extra CO2 geproduceerd.

Er zijn in het land al diverse proeven gedaan met onkruid bestrijden door middel van heet water. Zeker deze toepassing, met het gebruik van een ‘grote’ hoeveelheid water, blijkt effectief te zijn. Heet water heeft een veel hoger vermogen om warmte te geleiden dan hete lucht of stoom. Daardoor wordt de warmte sneller overgedragen op de plant.

Naar overzicht