Ontwerpbesluit voornemen aanwijzen gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders van Medemblik zijn voornemens, gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening  Medemblik 2012, om de volgende gebouwen/objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

- Achterom 9, 1671 CE Medemblik, kadastraal nummer A 1709

- Grote Zomerdijk 33, 1687 PG Wognum, kadastraal nummer P 387

- Midwouder Dorpsstraat 17, 1679 GB Midwoud, kadastraal nummer M 796

- Midwouder Dorpsstraat 19, 1679 GB Midwoud, kadastraal nummer M 175

- Midwouder Dorpsstraat 23, 1679 GB Midwoud, kadastraal nummer M 135

- Nieuwstraat 61, 1671 BB Medemblik, kadastraal nummer A 4660

- Oosterhaven 9, 1671 AA Medemblik, kadastraal nummer A 3057

- Oosterhaven 42, 1671 AC Medemblik, kadastraal nummer A 815

- Oosterhaven 46, 1671 AC Medemblik, kadastraal nummer A 4008

- Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kadastraal nummer A 2690

- Tuinstraat 42, 1671 AJ Medemblik, kadastraal nummer A 1111

- Turfhoek 2, 1671 EA Medemblik, kadastraal nummer A 824

- Vooreiland 1, 1671 HN Medemblik, kadastraal nummer A 2058

- Vooreiland 20, 1671 HN Medemblik, kadastraal nummer A 4541

- Westerhaven 22, 1671 CJ Medemblik, kadastraal nummer A 2788

- Westerhaven 29, 1671 CJ Medemblik, Kadastraal nummer A 2861

- Zuideinde 4, 1657 ED Abbekerk, Kadastraal nummer  V 49

Bij de eerstkomende herziening van het bestemmingsplan ‘Medemblik-Binnenstad’ de volgende objecten aan te duiden als karakteristiek pand:

- Nieuwstraat 45, 1671 BB Medemblik, kadastraal nummer A 3091

- Oosterhaven 19, 1671 AA Medemblik, kadastraal nummer A 2493

Ter inzage

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 7 december tot en met 17 Januari 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Tijdens de hierboven genoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Schriftelijke reacties kunnen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-17-013469. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar . Maak voor mondelinge reacties een afspraak via het Klantcontact Centrum, telefoon (0229) 85 60 00, met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van een mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt. Na goedkeuring door de indienende partij wordt dit als formele zienswijze behandeld.

De ontvangen reacties nemen we mee bij de besluitvorming over de vaststelling van de aanwijzingsbesluiten door het college.

 

 

 

 

Naar overzicht