Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Medemblik'

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ ligt vanaf 17 mei - voor een periode van zes weken - ter inzage.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Voorheen kon via de Bouwverordening getoetst worden aan de Nota Parkeernormen om te bepalen of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid bij (gebruik van) bebouwing en gronden. Door een wetswijziging is die mogelijkheid in 2018 komen te vervallen. Deze mogelijkheid moet nu in alle nieuwe en bestaande ruimtelijke (bestemmings)plannen van de gemeente worden opgenomen. In nieuwe plannen wordt de verwijzing naar de Nota Parkeernormen al opgenomen. Met dit ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ wordt geregeld dat ook voor de geldende ruimtelijke (bestemmings)plannen toetsing aan de Nota Parkeernormen kan plaatsvinden.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 17 mei tot 28 juni op de volgende manieren inzien:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.Parplanparkeren-ON01.
  • Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij het klantcontactcentrum (gebouw Noord) van het gemeentehuis in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.
    U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1887 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-19-053012.
    U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar .
  • Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.

Naar overzicht