Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik

Het Gedempt Achterom in Medemblik wordt opnieuw ingericht. Er wordt nieuwe bestrating aangelegd, het riool wordt vervangen en komt er een nieuwe invulling van het groen. De gemeente heeft gewerkt aan een ontwerp. Dit is samen met een landschapsarchitect en in overleg met een klankbordgroep uitgewerkt.

Inloopavond

Tijdens een inloopavond op dinsdag 9 mei is het nieuwe ontwerp gepresenteerd aan omwonenden. Heeft u deze gemist? U kunt de ontwerpen en de presentatie bekijken op de projectpagina. U kunt tot 31 mei uw feedback geven op het ontwerp via reconstructie.gedemptachterom@medemblik.nl

Vervolg

Nadat alle aanpassingen verwerkt zijn, volgt een definitief ontwerp. Deze kunt u lezen op de website. Heeft tijdens de inloopavond uw e-mailadres doorgegeven? Of heeft u via mail uw feedback doorgegeven? U wordt u via mail op de hoogte gehouden.