Samen voor een veilige school

Een veilig schoolklimaat draagt bij aan het behalen van een diploma en een goede sociale, (mentale) gezonde basis voor de toekomst van jongeren. Deze maand ondertekenden de regiogemeenten in Westfriesland, het voorgezet onderwijs in Westfriesland en de politie daarom het nieuwe convenant Veilige School. De partijen zetten zich gezamenlijk in om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en intensiever samen te werken bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders. Daarnaast worden scholen ondersteund door onder meer jongerenwerk en HALT bij activiteiten en interventies die het veilige schoolklimaat bevorderen.

Bundeling van de krachten
Wethouder onderwijs en voorzitter van het REA Dirk Kuipers is trots op de verbinding die wordt gelegd tussen professionals die met jongeren werken: “De school is een belangrijke partner voor ons en de politie bij de aanpak risicojeugd en jeugdgroepen. De rol van de school is vroegtijdig signaleren van problemen of zorgen en die informatie met de partners te delen. Zo helpt de school mee bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Leerlingen en hun ouders, maar ook docenten moeten kunnen rekenen op een veilige onderwijs-en werkplek. Met dit convenant zetten we iedereen in zijn kracht om hieraan bij te dragen. Hiermee geven we tevens een gezamenlijk signaal af dat misstanden niet worden geaccepteerd. De school staat er dus niet alleen voor om een veilige leeromgeving te zijn.”

Naar overzicht