Schietbeproeving IJsselmeer

Een mortier die afgaat, daarnaast staat een militair die zich afwend van de mortier en dekt zijn oren af met zijn handen.
Foto: Mortier 120 mm

Op 25 t/m 29 januari vindt er een schietbeproeving plaats vanaf het schietterrein Breezanddijk (Afsluitdijk) in het IJsselmeer. De eenheid die de oefening zal uitvoeren is van Defensie Materieel Organisatie, KC W&M (Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie). Er zullen 15 deelnemers zijn, 15 wielvoertuigen meedoen en 1 rupsvoertuig: een mortier 120 mm (zie foto). Er zal geen gebruik worden gemaakt van helikopters.                                                                 

De eenheid zal de volgende activiteiten uitvoeren:

  • In de genoemde periode gaat Defensie Munitiebedrijf, Kennis Centrum Wapensystemen & Munitie, schietbeproevingen uitvoeren op de locatie Breezanddijk, Zuiderhaven (gemeente Súdwest Fryslân) in het IJsselmeer;
  • De schietbeproevingen worden uitgevoerd met een mortier;
  • Er wordt geschoten met een brisantgranaat. Dit projectiel veroorzaakt bij de landing in het IJsselmeer een knal;
  • De werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 uur en 16.00 uur;
  • Langs de kust van het IJsselmeer staan diverse militaire voertuigen met personeel opgesteld om de projectielen in te meten;
  • Door weersomstandigheden kan het programma wijzigen;
  • s’ Avonds blijft het materiaal op de Breezanddijk en is er bewaking op het terrein aanwezig;
  • De eenheid heeft op 9 december 2020 verschillende instanties geïnformeerd over de schietbeproeving.

COVID-19

De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden.

De oefenende eenheid zal er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen

Schaderegeling 
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Naar overzicht