Succesvolle 1e Special Olympics Evenement in regio Westfriesland

 “Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al winnaar”. Na het gezamenlijk uitspreken van deze Special Olympics Eed, het hijsen van de Special Olympics vlag en het ontsteken van de vlam werd het Special Olympics Nationaal Handbal en Inline skate Evenement 2019 zondag 8 september in Wervershoof officieel voor geopend verklaard.

Erik Dekker van handbalvereniging SEW uit Nibbixwoud had de eer om tijdens de Torch Run de fakkel naar binnen te dragen en het vuur te ontsteken.
Zo’n 130 sporters met een verstandelijke beperking gingen vervolgens in Sport – en Wellnesscenter De Dars en op de Sjoerd Huismanpiste de sportieve strijd met elkaar aan op  de onderdelen handbal en skeeleren. Natuurlijk wilde iedereen winnen, maar vooral het plezier in het sporten met elkaar straalde van ieders gezicht.

Voor iedere sporter was er na afloop een applaus en een vaantje of medaille. Na het strijken van de vlag en het doven van de vlam ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts.

Regionale partijen tekenen voor inclusief sporten en bewegen in Westfriesland

Wethouders van de gemeenten in Wesfriesland, bestuurders van woonzorginstellingen en andere betrokken regionale organisaties én sportformateurs ondertekenden de afsprakenlijst
Wethouders van de gemeenten in Wesfriesland, bestuurders van woonzorginstellingen en andere betrokken regionale organisaties én sportformateurs ondertekenden de afsprakenlijst.

Hoe kunnen we uw individuele organisatiedoelstellingen op het gebied van inclusief sporten & bewegen koppelen tot een gezamenlijke doelstelling met daaruit voortvloeiend concrete afspraken? Dat was de opdracht voor de deelnemers aan het genodigdenprogramma van Special Olympics Medemblik. Het resultaat: een tekenbord vol met afspraken, ondertekend door de aanwezigen.

Inclusief sporten en bewegen

Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat is waar het bij inclusief sporten en bewegen om gaat.

Hiervoor is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op lokaal en/of regionaal niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties samen optrekken om dit te bereiken.

Team Sportservice West-Friesland nodigde wethouders van de gemeenten in Westfriesland, bestuurders van woonzorginstellingen en andere betrokken regionale organisaties én sportformateurs uit. Via rondetafelgesprekken kwamen zij onder andere tot de afspraken om inclusief sporten en bewegen op te nemen in het Pact van West-Friesland, bij te willen dragen aan een gedragen en actief werkend lokaal Sportakkoord en vervoersbeperkingen regionaal weg te nemen. Om de afspraken kracht bij te zetten, zijn deze genoteerd en door alle aanwezigen ondertekend.

Naar overzicht