Verwijderde voertuigen, fietsen en voorwerpen

Verwijderde voertuigen en voorwerpen – toepassen bestuursdwang

Diverse voorwerpen en voertuigen zijn verwijderd uit de kernen van de gemeente Medemblik. De uiterlijke datum om deze verwijderde voertuigen en voorwerpen op te halen, staat er in haakjes achter.

Medemblik:

  • Een aanhanger aan de straat De Zuid (20 april 2021).
  • Een fiets vastgemaakt aan een lantaarnpaal voor een woonhuis aan de Westersingel (23 april 2021).

Onderdijk:

  • Een fiets naast de bushalte ter hoogte van supermarkt Attent (28 april 2021)

Opperdoes

  • Een fiets ter hoogte van de bushalte aan de Almerdorpersweg (8 mei 2021)

Wervershoof

  • Een fiets naast de bushalte Zwaagdijk (ter hoogte van nr. 106) (4 juni 2021)

Wognum

  • Een fiets bij de berghokken aan de Grietje Slagterlaan (28 april 2021)

Zwaagdijk-Oost

  • Een fiets uit de fietsenstalling naast de bushalte in Zwaagdijk-Oost ter hoogte van de kerk (22 april 2021).

Waarom zijn de voorwerpen/voertuigen verwijderd?

Op grond van de volgende artikelen zijn de voorwerpen/voertuigen verwijderd: artikel 5:12 APV, 4:13 APV en 5:6 APV. De voorwerpen/voertuigen zijn door de buitendienst verwijderd. 

Waar zijn de voorwerpen/voertuigen opgeslagen?

De voorwerpen/voertuigen die zijn verwijderd uit de kern Medemblik, Oostwoud en Twisk zijn opgeslagen op het terrein van de gemeentewerf in Medemblik. De voorwerpen/voertuigen die zijn verwijderd uit Wervershoof, Onderdijk en Zwaagdijk-Oost zijn opgeslagen op de Hoekweg in Andijk bij de opslag van de brandweer en op het terrein van de gemeentewerf in Wervershoof. De fietsen uit Andijk en de aanhanger uit Onderdijk, zijn opgeslagen bij de buitendienst in Andijk.

Kunnen de voorwerpen/voertuigen opgehaald worden?

De rechthebbenden kunnen de voorwerpen/voertuigen ophalen als zij alle kosten die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van de voorwerpen/voertuigen zijn betaald. De rechthebbenden hebben daarvoor de gelegenheid tot de datum dat achter het voorwerp staat en kunnen hiervoor een afspraak maken met de betreffende rayon van de buitendienst. 

Vernietiging van de voorwerpen/voertuigen:

Als de rechthebbenden de voorwerpen/voertuigen niet op de aangekondigde datum/data hebben opgehaald, dan worden de voorwerpen/voertuigen verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het taakveld Toezicht en Veiligheid via het telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Bezwaar?

Tegen het besluit om de voer- en vaartuigen te verwijderen kan bezwaar worden gemaakt. Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum. Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier . Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Fiets Wervershoof bushalte Zwaagdijk
Fiets Wervershoof bushalte Zwaagdijk
Fiets Grietje Slagterlaan Wognum
Fiets Grietje Slagterlaan Wognum
Fiets Onderdijk bushalte bij Attent
Fiets Onderdijk bushalte bij Attent
Fiets Almerdorpersweg Opperdoes
Fiets Almerdorpersweg Opperdoes
Fiets bushalte Wervershoof
Fiets bushalte Wervershoof
Fiets Westersingel Medemblik
Fiets Westersingel Medemblik
Naar overzicht