Voorontwerpbestemmingsplan 'Gemeentewerf Abbekerk'

Luchtfoto Abbekerk 2018 foto: Sybolt Luijben

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Abbekerk’ ligt met ingang van 13 september gedurende vier weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u op het plan reageren.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van de locatie van de voormalige gemeentewerf, de ijsbaan en Het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk. Het bestemmingsplan voorziet in een woningbouwprogramma voor verschillende doelgroepen. Het totale programma bestaat uit: 5 vrijstaande woningen, 9 rijwoningen (1 blok met 5 starterswoningen, met opties voor zelf-afbouw, en 1 blok met 4 eengezinswoningen), 8 huurappartementen (sociale huur) voor kleine huishoudens en 16 koopappartementen voor kleine huishoudens.

Bestemmingsplan bekijken?

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u van 13 september tot 11 oktober op de volgende manieren inzien: 

Reageren op het bestemmingsplan?

U kunt op het bestemmingsplan reageren door een inspraakreactie in te dienen tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. U dient uw inspraakreactie in onder vermelding van plannaam ‘Voorontwerpbestemmingsplan Gemeentewerf Abbekerk’ en zaaknummer ‘Z-17-006577’.  Dit kan op de volgende manieren:

  • Digitaal: u kunt gebruik maken van het digitale formulier ‘inspraak/vooroverlegreactie bestemmingsplan’. (onder de groene knop)
  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie per post versturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie ook als bijlage via de e-mail versturen naar .
  • Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge reactie.

Iedereen die een inspraakreactie indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw inspraakreactie doet.

Naar overzicht