Voorovereenkomst voor aanpak verkeerssituatie winkelcentrum Winkelhart Klaverweide Zwaagdijk-Oost

Gemeente Medemblik en Entiteit SCC Entius B.V. hebben een voorovereenkomst getekend voor het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost. Samen gaan zij hiermee aan de slag, zo is afgesproken. De aanpassingen zijn: het verplaatsen van de in- en uitrit van het winkelcentrum, de aanleg van een fietspad, het creëren van voldoende parkeerplaatsen en het verbreden van een sloot met de aanleg van drie vaarduikers.

Mooie stap voorwaarts

Burgemeester Frank Streng – portefeuillehouder verkeer en vervoer: “Dit is een mooie stap voorwaarts naar het duurzaam veilig maken van de ontsluiting van het winkelcentrum. Dat doen we in goede samenwerking, zodat we op de kortst mogelijk termijn een oplossing kunnen realiseren.”

Wat gaat er gebeuren?

Langs de Noorderboekert komt een tweerichtingsverkeer fietspad. Dit fietspad sluit aan de noordzijde aan op het vrij-liggend fietspad van de Zwaagdijk en aan de zuidzijde op de fietspaden van de rotonde (Westfrisiaweg). Bij het winkelcentrum wordt de inrit verplaatst, zodat deze niet meer direct aansluit op de T-splitsing. Er komt een tweede inrit die aansluit op de Noorderboekert. Deze tweede inrit is vooral bedoeld voor vrachtverkeer en verkeer vanuit zuidelijke richting. De huidige ingang wordt een toegang voor fietsers. De sloot naast de Noorderboekert wordt verbreed om een deel van een recreatieve vaarroute mogelijk te maken. Het parkeerterrein wordt aangepast op initiatief en kosten van eigenaar Entius.

Het voorgestelde verkeersplan wordt eerst doorgerekend en planologisch ingepast. Eventuele inspraakplannen van de betrokken dorpsraden worden meegenomen in de definitieve uitwerking.

Naar overzicht