Welstandsnota Medemblik 2019 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2019 de Welstandsnota Medemblik 2019 vastgesteld. In de Welstandsnota zijn criteria opgenomen gericht op een aantrekkelijke (bebouwde) omgeving.

Meer ruimte voor zonne-energie

In de Welstandsnota is meer ruimte voor de plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren op daken van karakteristieke panden en in beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor het beschermd stadsgezicht en de karakteristieke panden in de stad Medemblik geldt een proefperiode van twee jaar om het plaatsen van zonnepanelen op zijvlakken van daken (die niet grenzen aan de openbare weg) mogelijk te maken. Ook zijn er voorschriften opgenomen voor zonneweides.

Woningbouw DEK-terrein welstandsvrij

De woningbouw op het DEK-terrein is welstandsvrij tot 1 december 2022. Daarna wordt deze proef geƫvalueerd.

De Welstandsnota Medemblik 2019 treedt in werking op vrijdag 26 juli. U kunt de Welstandsnota digitaal inzien op www.medemblik.nl/bekendmakingen

Naar overzicht