Zorgaanbieders ondertekenen contract nieuwe werkwijze 2020

Op 21 maart ondertekenden de regiowethouders zorg in Westfriesland en 50 van de 62 zorgaanbieders het contract voor resultaatgerichte zorg en ondersteuning.

Westfriesland is een van de regio’s die een nieuwe resultaatgerichte werkwijze voor de inkoop van zorg gaat uitvoeren vanaf 2020. Bij deze nieuwe manier van werken wordt de zorgaanbieder afgerekend op het resultaat dat vooraf met de inwoner is bepaald. Daarnaast is er meer ruimte voor maatwerk, samenwerking en nieuwe hulpvormen waar zorgaanbieders én inwoners van profiteren.

Niet de geleverde zorg, maar het resultaat van die geleverde zorg staat straks centraal. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze leidt tot goede en passende maatwerkoplossingen voor inwoners die zorg nodig hebben’, aldus wethouder Marjon van der Ven namens de regiogemeenten. Op 1 januari 2020 starten in totaal 62 zorgaanbieders met de nieuwe werkwijze.

Om welke zorg gaat het en welke contractperiode?

Vanaf 1 januari 2020 leveren de 62 zorgaanbieders de nodige zorg en ondersteuning, van huishoudelijke hulp tot specifieke jeugdhulp die alleen voor een aantal cliënten nodig is. Voor de nieuwe inkoop van Wmo en specialistische jeugdhulp vanaf 2020 schreven 82 zorgaanbieders in. Zowel nieuwe als huidige aanbieders. Van deze 82 zorgaanbieders krijgen 62 een contract, omdat zij aan alle kwaliteitseisen en voorwaarden voldoen. De overige zorgaanbieders kunnen vanaf 1 februari 2020 maandelijkse toetreden en zo alsnog zorg gaan leveren in Westfriesland.

Naar overzicht