Huishoudelijke hulp aanvragen

  • u heeft langdurige lichamelijke problemen door ziekte of ongeval, waardoor u (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer kunt doen
  • u heeft geen volwassen huisgenoten die uw huishouden kunnen doen
  • u neemt contact op het wijkteam uit uw regio
  • u woont in de gemeente Medemblik
  • gemeente Medemblik betaalt mee in de kosten voor huishoudelijke hulp
  • de gemeentelijke bijdrage is afgetrokken van de rekening die u krijgt van de thuishulp-organisatie
hulpwijzer