Jeugdhulp aanvragen

 • neem contact op met ons wijkteam
 • na uw vraag of aanmelding gaat een jeugdhulpverlener met u in gesprek
 • vaak is een advies al voldoende, soms verleent de jeugdhulpverlener zelf hulp
 • die hulp is altijd gratis. Als het nodig is, wordt u doorverwezen naar een professionele zorgverlener

Wij helpen u bij

 • Pleegzorg;
 • JeugdzorgPlus;
 • Crisishulp en -opvang;
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
 • Jeugd- en opvoedhulp;
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg;
 • GGZ
 • Behandeling, begeleiding, verzorging en kort verblijf;
 • Andere hier niet genoemde landelijk beschikbare jeugdhulp.

Daarnaast hebben we algemene voorzieningen:

 • Algemeen- en schoolmaatschappelijk werk;
 • Jongerenwerk;
 • Opvoed- en opgroei-ondersteuning;
 • Voorlichting, vrij toegankelijke cursussen en trainingen.