Andijk, Asonia

Er wordt een woningbouwplan voorbereid op de voormalige sportvelden van Asonia in Andijk.

De gemeente heeft in 2021 samenwerking gevonden tussen projectontwikkelaar Toekomstbeheer en woningcorporatie Het Grootslag. Deze samenwerking is inmiddels ontbonden. Dit is naar aanleiding van nieuwe regelgeving (Didam-arrest). Daarin is bepaald dat grondverkoop via openbare aanbesteding moet plaatsvinden. Ook andere ontwikkelaars moeten de gelegenheid krijgen om zich in te schrijven.

De gemeente start op korte termijn met de voorbereidingen voor een aanbesteding. Met hetzelfde doel: zo’n 80 betaalbare woningen realiseren in het dorp Andijk.