Aanwijzing toezichthouders

Vier personen zijn aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. Deze personen zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in de gemeente Medemblik.

Het besluit kunt u inzien op het gemeentehuis van Medemblik in gebouw Midden, Dick Ketlaan 21 in Wognum.