Ondersteuning en tegemoetkoming Kunst, Cultuur, Welzijn en Sport

Veel maatschappelijke organisaties in West-Friesland hebben extra kosten moeten maken. Kosten die noodzakelijk zijn om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te kunnen beperken. De gemeente Medemblik communiceert via het Loket Maatschappelijke Voorzieningen (Voorzieningen@Medemblik.nl). Het loket informeert en ondersteunt u over ondersteuningsregelingen voor maatschappelijke organisaties. Het werkt samen met het Ondernemersloket én Vrijwilligerspunt West-Friesland om informatie te delen en ondersteuning te kunnen bieden.

Bekijk of uw organisatie in aanmerking komt voor een van de steun- en herstelpakketten. Voor een compleet overzicht van financiële steunpakketten kunt u op de website van de Rijksoverheid terecht. Oók de Provincie Noord-Holland kan mogelijk ondersteuning bieden voor uw organisatie ga hiervoor naar de website van de provincie Noord-Holland.

Specifieke maatregelen en subsidies zijn beschikbaar en worden ook gepubliceerd via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Subsidieregeling Corona Noodfonds Medemblik 2020

De gemeente Medemblik heeft een steunpakket voorbereid voor (non-profit) organisaties binnen de Cultuur, Welzijn en Sportsector. Hiermee wil de gemeente ondersteuning bieden aan deze (vrijwilligers)organisaties die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor de bestaande steunregelingen. De regeling is gepubliceerd in ons Gemeenteblad.

In het kort komt u in aanmerking voor subsidie uit het Corona Noodfonds als u binnen de hierboven genoemde groep valt, door corona verlies heeft geleden en u in de gemeente actief bent als organisatie.
In deze situatie kunt u gecompenseerd worden in het verlies over het jaar 2020 dat door de gevolgen van Corona is ontstaan.

Wat levert u aan wanneer u een aanvraag in wilt dienen?

  • De jaarrapportages van de afgelopen 2 boekjaren, denk hier bijvoorbeeld aan de jaarrekening die door uw boekhouder of accountant opgesteld is.
  • De begroting die betrekking heeft op het jaar 2020.
  • Een financiële onderbouwing van het verwachte verlies in 2020.

Vragen over ondersteuningsmaatregelen en aanvragen kunt u richten aan Voorzieningen@Medemblik.nl  

Vrijwilligerspunt helpt

Naast de steunpakketten van de overheid, zijn er ook (lokale) instanties die financiële steun kunnen bieden. Wilt u weten of er geld beschikbaar is voor uw organisatie en/of uw initiatief? Neem contact op met een van onze adviseurs via info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99.

 

 

Naar het overzicht