Ondersteuning en tegemoetkoming Kunst, Cultuur, Welzijn en Sport

Veel maatschappelijke organisaties in West-Friesland hebben extra kosten moeten maken. Kosten die noodzakelijk zijn om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te kunnen beperken. De gemeente Medemblik communiceert via het Loket Maatschappelijke Voorzieningen (Voorzieningen@Medemblik.nl). Het loket informeert en ondersteunt u over ondersteuningsregelingen voor maatschappelijke organisaties. Het werkt samen met het Ondernemersloket én Vrijwilligerspunt West-Friesland om informatie te delen en ondersteuning te kunnen bieden.

Bekijk of uw organisatie in aanmerking komt voor een van de steun- en herstelpakketten. Voor een compleet overzicht van financiële steunpakketten kunt u op de website van de Rijksoverheid terecht. Oók de Provincie Noord-Holland kan mogelijk ondersteuning bieden voor uw organisatie ga hiervoor naar de website van de provincie Noord-Holland.

Specifieke maatregelen en subsidies zijn beschikbaar en worden ook gepubliceerd via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Naar het overzicht