Sporten

Op 21 april en op 6 mei jl zijn door het kabinet nieuwe maatregelen omtrent het sporten en bewegen aangekondigd. Dit betekent:

  • Kinderen t/m 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Zij hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Zij houden hierbij wél 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei a.s., mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 
  • Officiële wedstrijden en/of competities zijn verboden.
  • Thuis omkleden en douchen.
  • Kleedkamers/douches en kantines blijven gesloten.
  • Ouders en/of toeschouwers staan niet langs de lijn.
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren, nog steeds: blijf thuis.

Richtlijnen voor sportverenigingen

Wij verzoeken verenigingen zich te houden aan de algemene richtlijnen vanuit het kabinet, het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ van het NOS*NSF , de richtlijn vanuit de eigen sportbond (indien van toepassing) en de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord .

Ondersteuning buurtsportcoach


Voor de gemeente Medemblik is Nicolette Bijlsma actief als buurtsportcoach. Zij kan ondersteuning bieden bij het creëren van aanbod voor niet-leden, het vinden van passende spelvormen en bij het gebruik van www.veiligsporten.nu. U kunt Nicolette bereiken via: nbijlsma@teamsportservice.nl.
 

Veelgestelde vragen

Er leven op dit moment veel vragen. Op de pagina veel gestelde vragen treft u een overzicht . Er zijn echter ook hele specifieke vragen gesteld waar nog geen antwoord op is. Wij zullen ons best doen om ook deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het platform www.veiligsporten.nu en wij verzoeken u om hier uw sportaanbod voor kinderen/jongeren kenbaar te maken.

Meer informatie over dit platform vindt u in de bijlage of via de volgende link: Veilig sporten voor jeugd tot en met 18 jaar - Team Sportservice West Friesland

 

Naar het overzicht