Klankbordgroep Duurzaam Medemblik

V.l.n.r. Fred Bosman, Ietsen Bakker, Robert Vijselaar, Annemieke Zuurbier, Pedro van der Kolk en Henny van der Groep
V.l.n.r. Fred Bosman, Ietsen Bakker, Robert Vijselaar, Annemieke Zuurbier, Pedro van der Kolk en Henny van der Groep

Klimaatverandering en duurzaamheid. Een probleem met hoge urgentie. We staan met z’n allen voor een gigantische uitdaging; de gaskraan gaat in de toekomst dicht en ons energieverbruik moet  100% duurzaam worden opgewekt. In Medemblik willen we dit samen met  inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere belanghebbenden aanpakken. Daarom betrekken we deze partijen actief bij ons duurzaamheidbeleid.

Klankbordgroep

Voor het realiseren van ons duurzaamheidsbeleid zijn we voor een groot deel afhankelijk van anderen. We vinden het belangrijk dat betrokken partijen meedenken over de uitvoering van het programma. We hebben een klankbordgroep Duurzaam Medemblik opgericht. Deze groep kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. De kaders van dit beleid stelde de raad vast in het programma Duurzaam Medemblik.

Bestuur beslist

De gemeenteraad stelde het programma Duurzaam Medemblik vast. Binnen deze kaders kan het college het duurzaamheidsbeleid uitvoeren. Geld is een belangrijke randvoorwaarde om beleid uit te voeren. De gemeenteraad beslist welke gelden hiervoor beschikbaar komen. Het college komt met voorstellen naar de raad voor extra geld. De klankbordgroep kan het college adviseren over de uitvoering van dit beleid.

Zie ook

Naar het overzicht