Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel.

Om Nederland voor te bereiden wordt er gekeken hoe de leefomgeving op het veranderende klimaat kan worden aangepast. Die aanpassing noemen we klimaatadaptatie. Rijk, provincie, gemeente(n) en waterschap hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

In Noord-Holland pakken de zeven Westfriese gemeenten deze taak gezamenlijk op. Onder het collectief ‘Westfriesland Klimaatbestendig’ voerden zij in 2020 de zogeheten klimaat-stress-test uit. Deze laat de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zien in de gemeente Medemblik. De resultaten van het bijbehorende rapport vindt u hier.

Meer informatie over klimaatadaptatie in Medemblik is te vinden op www.duurzaammedemblik.nl.