Lokale subsidieregeling

Sport- en welzijnsaccommodaties komen in aanmerking voor subsidie als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren zoals led-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Zij kunnen de helft van hun investering terugkrijgen met een maximum van € 7.500,-. Het budget voor  2019 is vergeven, maar deze subsidie wordt in 2020 voortgezet. Het beschikbare budget is dan in totaal € 52.951,-. Vanaf 1 januari kunnen er weer aanvragen gedaan worden. Wees er op tijd bij, want op = op.

Urgentie

De subsidieregeling komt voort uit het besef dat met duurzaamheid vaart moet worden gemaakt. Dat is nodig om de wereldwijde klimaatverandering de baas te blijven. In het Klimaatverdrag in Parijs werden hierover afspraken gemaakt. Het rijk werkte dit verdrag uit in nationale regels.Wij ontwerpen onze eigen subsidieregeling maar we komen ook met andere maatregelen via het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Belangrijke voorwaarden

De subsidieregeling is beschikbaar voor sportaccommodaties, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, sociaal-culturele centra en zwembaden. Een belangrijke voorwaarde is dat de accommodatie in eigendom en beheer is van een non-profitorganisatie. Verder moet de accommodatie bijdragen aan de doelstellingen van het programma Leefbaarheid, het accommodatiebeleid, het (top)sportbeleid of aan andere relevante beleidskaders van de gemeente Medemblik.

Alleen volledige aanvragen worden behandeld

Om de volgorde van toekenning te bepalen, gaat de gemeente Medemblik uit van de datum dat een aanvraag volledig is ingediend. Een volledige aanvraag betekent: een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen: een actuele energienota en een offerte van de geplande investering.

Meer informatie en aanvraagformulier

Meer informatie over onze subsidieregeling is te vinden via de eenmalige subsidie

Naar het overzicht