Subsidies

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Particuliere woning- en appartementseigenaren én bewoners kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie geldt voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Na 2020 is er subsidie voor isolatiemaatregelen beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidie wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zonnepanelen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Meer informatie over deze regeling vindt u op duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Subsidie aardgasvrije woning

Woningen aardgasvrij maken wordt een belangrijke opgave voor de komende jaren. Gemeente Medemblik wil elke particuliere woningeigenaar, die hier serieus werk van wil maken, zoveel mogelijk financieel ondersteunen. Daarom is de subsidieregeling aardgasvrije woning verruimd. In 2019 kwamen alleen laagtemperatuur verwarmingssystemen in aanmerking voor subsidie. In 2020 vallen veel meer warmteoplossingen onder de regeling.

Heeft u ideeën of plannen om een duurzaam alternatief voor aardgas te gebruiken voor de verwarming van uw woning en de warmwater- en voedselbereiding? Dan kunt u een beroep doen op deze subsidieregeling. Dat geldt ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), die in hun wooncomplex collectief van het gas af willen. Voor 2020 is een maximaal bedrag van € 70.000,- beschikbaar. De subsidie aardgasvrije woning is aanvullend op andere stimuleringsmaatregelen om woningen te verduurzamen, zoals de SEEH.

U vraagt de subsidieregeling 'Bestaande woningen van het aardgas af 2020' aan via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.

Isolatie

Gaat u isoleren? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9% tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

  •     glaswol
  •     steenwol
  •     piepschuim
  •     (isolatie)glas
  •     polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Meer informatie over deze regeling vindt u op duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Naar het overzicht