Subsidies

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Particuliere woning- en appartementseigenaren én bewoners kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie geldt voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Na 2020 is er subsidie voor isolatiemaatregelen beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidie wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zonnepanelen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Meer informatie over deze regeling vindt u op duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Pionierssubsidie aardgasvrije woning

Inwoners uit de gemeente die op een duurzame manier hun huis van het aardgas afsluiten, kunnen daarvoor subsidie krijgen. 

Een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente is de Warmtetransitie. Deze beschrijft het geleidelijk aan stoppen met het gebruik van aardgas, om zo de uitstoot van CO2 te reduceren. Inwoners die hun bestaande woning nu al aardgasloos willen maken, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. 

In 2019 was daarvoor een maximaal bedrag van €70.000,- beschikbaar. Actuele informatie over de regeling voor 2020 volgt binnenkort.

Voor technische vragen kunnen inwoners contact opnemen met Het Duurzaam Bouwloket.

Isolatie

Gaat u isoleren? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9% tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

  •     glaswol
  •     steenwol
  •     piepschuim
  •     (isolatie)glas
  •     polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Meer informatie over deze regeling vindt u op duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Naar het overzicht