Warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasloos zijn. Deze verandering – het vervangen van aardgas door een meer duurzame warmtebron - noemen we warmtetransitie. Deze verandering heeft gevolgen voor alle gemeenten in Nederland, en daarom ook voor Medemblik. Een belangrijke vraag bij het doorvoeren van deze veranderingen is: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Wethouder Duurzaam Medemblik Harry Nederpelt: “We gaan niet van de ene op de andere dag over op een nieuwe warmtebron. Dat doen we samen, en in stappen. Deze stappen maken we samen met partners zoals waterschap, provincie, Liander en woningcorporaties. We inventariseerden alle mogelijkheden om tot een goed alternatief voor aardgas te komen. Al deze resultaten verwerkten we in de Warmte Transitie Atlas. De informatie uit deze atlas vormt de basis om tot een Transitievisie Warmte te komen. In dit plan, wat in 2021 klaar moet zijn, staat waar (op wijkniveau) nieuwe collectieve warmtevoorzieningen komen. De warmtetransitie vraagt om regie, samenwerking, onderzoek, draagvlak en een duidelijke routekaart. Daar zet de gemeente nu eerst op in. “

Naar het overzicht