Gemeentegids

De ‘Gemeentegids Medemblik’ wordt uitgegeven door Uitgever Akse Media.

Hierin staan de contactgegevens van verenigingen, instellingen, organisaties en bedrijven in de gemeente Medemblik.De gids een snelle wegwijzer naar de meest aangevraagde producten en diensten. Van afval, sociale zaken tot bestemmingsplannen en zorg voor de openbare ruimte. In september verschijnt de Gemeentegids Medemblik 2018-2019.

Papieren gids

De ‘Gemeentegids Medemblik’ wordt jaarlijks op alle adressen in de gemeente bezorgd. Bovendien kunt u de gids gratis afhalen op het gemeentehuis.

Digitale gids

De gemeentegids is op drie manieren on-line beschikbaar:

1. Gemeentegids Smartmap.
2. De toegankelijke gemeentegids, Voor mensen met een beperking.
3. E-book, dit is de gedrukte gids in digitale vorm waar u doorheen kunt bladeren.

Vermelding van uw vereniging, organisatie of bedrijf

 U kunt uw bestaande contactgegevens actualiseren of aan de uitgever vragen om een nieuwe vermelding.

Ik sta al in de gids

  • verwerk zelf wijzigingen in uw adresgegevens in de on-line gids
  • uitgever Akse Media neemt contact met u op voor het actualiseren van uw gegevens voor de nieuwe gids

Ik wil een (nieuwe) vermelding

  • neem contact op met de redactie van Akse Media:
    • Per e-mail:
    • Telefonisch: 0223 – 67 30 10 (redactie Akse Media)
    • Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Medemblik), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Ik wil adverteren

  • neem voor een bedrijfsadvertentie contact opnemen met de uitgever via tel: (0223) - 66 88 77 of stuur een e-mail via www.aksemedia.nl