Gladheidsbestrijding

  • als gladheid voorspeld wordt, strooien we belangrijke wegen en fietspaden preventief
  • de belangrijkste straten en fietsroutes worden als eerste gedaan
  • de gemeente verstrekt geen strooizout aan inwoners. Strooizout is verkrijgbaar bij bouwmarkten
  • houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Óók op gestrooide wegen
  • alle afspraken over wat we doen bij gladheid, staan in ons uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
Digitale kaart met strooiroutes Digitale strooiroutes (uitgebreid)

Wanneer wordt er gestrooid?

De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap om gladheid te voorkomen. Het Hoogheemraadschap gaat over de wegen buiten de bebouwde kom.
De gemeente gaat over de wegen binnen de bebouwde kom. Als er gladheid is voorspeld, wordt de avond ervoor gestrooid. De strooiwagens gaan preventief langs de belangrijkste doorgaande wegen en busroutes. We strooien ook bij gladheid op het moment dat het nodig is op de overige wegen en straten. De belangrijkste straten en fietsroutes worden als eerste gedaan. Bij hevige sneeuwval worden de wegen eerst geschoven.

Strooien van provinciale N-wegen

Bij normale winterse omstandigheden strooit de provincie de N-wegen in onze gemeente preventief.

Bij extreme weersomstandigheden worden eerst de hoofdwegen sneeuwvrij gemaakt en gestrooid, vervolgens de lokale wegen.