Veelgestelde vragen van gastgezinnen

Omdat de opvang van vluchtelingen veel tijd en inzet vraagt, bemiddelen we voorlopig niet actief bij de opvang in gastgezinnen. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Zo kunnen we ons richten op het registreren en laten begeleiden van de vluchtelingen.

Ja,Vluchtelingenwerk Nederland organiseert inloopspreekuren.

 • Iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 in Andijk, locatie zorgcentrum Sorghvliet
 • Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 in Opperdoes, locatie zorgcentrum Almere

Dit sociaal-juridische spreekuur is bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen die in gemeentelijk opvang locaties verblijven of bij gastgezinnen, voor de gastouders en voor de vrijwilligers die begeleiding geven. Een afspraak maken is niet nodig.

Men kan bijvoorbeeld terecht met vragen over hun verblijfstatus in Nederland, werk, leefgeld, gezondheid, verzekeringen etc. 

Heeft u vragen over dit spreekuur? Belt u dan naar 06-51378460, stuur een Whatsappbericht naar dit nummer of mail naar oekraine-medemblik@vluchtelingenwerk.nl.

Gastgezinnen en vluchtelingen in gastgezinnen worden benaderd door vrijwilligers van Vrijwilligerspunt. Zo inventariseert de gemeente of er extra informatie en ondersteuning nodig is. Ook informeren we u vanuit de gemeente via een speciale (digitale) nieuwsbrief. Via de knop hierboven kunt u zich daarop abonneren.

Folder voor gastgezinnen

Overzicht landelijke hulplijnen in Nederland voor psychische en psychosociale ondersteuning en hulp

MIND Korrelatie
Psychische en psychosociale hulp en advies (ook in Engels): Alle leeftijden

De Luisterlijn
Luisterend oor (alleen in het Nederlands): Alle leeftijden, 24/7 bereikbaar

De Kindertelefoon:
Luisterend oor (alleen in het Nederlands): 8-17 jaar

Alles Oké? Supportlijn
Luisterend oor (ook in het Engels): 18 – 24 jaar

 • Alle lijnen zijn gericht op preventie van psychische en psychosociale problemen (primaire preventie) als ook het voorkomen dat het verergeren van de problematiek of situatie (secundaire preventie);
 • Alle lijnen zijn gericht op bieden van handelingsperspectief;
 • Alle lijnen zijn telefonisch en per chat bereikbaar en sommige ook per WhatsApp en /of mail.
 • Alle lijnen zijn anoniem en gratis (alleen bij de Luisterlijn betaalt de beller de gebruikelijke belkosten).
 • Alle lijnen werken met vrijwilligers. Bij MIND Korrelatie wordt voornamelijk gewerkt met professionele (betaalde) hulpverleners.
 • Alle medewerkers aan de lijnen zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Voor wie is dit bedoeld?

 • Nederlanders
 • Oekraïners en Russen die al langer in Nederland wonen en Engels spreken.

Belangrijke hulplijnen

Opvang en onderwijs voor kinderen

Op de pagina Eerste opvang en onderwijs voor kinderen uit Oekraïne vindt u informatie over onderwijs en kinderopvang. De pagina's zijn vertaald in het Oekraïens, Russisch en Engels. Onderaan de pagina vindt u de vertalingen. 

Het is heel goed mogelijk dat de vluchtelingen direct medische zorg nodig hebben. Onderstaand de regelingen in verschillende situaties. Wie afwijkt van deze regelingen is zelf aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

GGD’en en GHORdragen bij aan de opvang en de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen. 

A.Vluchtelingen uit Oekraïne

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Sommigen van hen hebben op korte termijn zorg nodig. Hoe deze zorg vergoed wordt is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Hieronder staan de verschillende situaties beschreven.

B.Mensen met een Nederlands paspoort en hun familieleden

Personen met een Nederlands paspoort en hun familieleden die uit Oekraïne geëvacueerd zijn, worden door de Sociale Verzekeringsbank bij VGZ/Univé aangemeld voor de speciale regeling “Tijdelijke verzekering voor evacués”. De betreffende personen hebben zich daarvoor tijdens hun verblijf in Oekraïne al aangemeld bij de SVB. Binnen de regeling “Tijdelijke verzekering voor evacués” worden alle zorgkosten vergoed die onder de basisverzekering vallen. De inhoud is vergelijkbaar met de VGZ Ruime Keuze. Voor medisch noodzakelijke zorg die niet onder de basisverzekering valt, wordt door de SVB bepaald of en hoeveel van deze kosten wij mogen vergoeden. De premie voor deze verzekering wordt door de SVB betaald.

C.Oekraïners die asiel hebben aangevraagd in Nederland

Oekraïners die in Nederland asiel hebben aangevraagd kunnen via het COA gebruik maken van de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Deze regeling wordt uitgevoerd door RMA Healthcare.

D.Oekraïners die geen asiel hebben aangevraagd in Nederland

Een deel van de gevluchte Oekraïners heeft geen asiel aangevraagd, maar verblijft tijdelijk bij familie of vrienden in Nederland. Op basis van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne mogen zij tijdelijk visumvrij in Nederland verblijven. Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland medisch noodzakelijke zorg ontvangen als zij dat nodig hebben. Tot vrijdag 4 maart adviseerde het CAK om gebruik te maken van de “Regeling onverzekerbare vreemdelingen” als tijdelijke oplossing. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels besloten dat de zorgkosten via de “Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden” vergoed worden. Voor medisch noodzakelijke zorg worden alle kosten volledig vergoed. De zorgverlener kan de kosten op de volgende manier vergoed krijgen:

1.         Binnen 7 kalenderdagen nadat de zorg is verleend of gestart moet de zorgverlener melding maken bij het centrale meldpunt van de GGD GHOR: Meldpunt Onverzekerden Zorg.

2.         De zorgverlener ontvangt een meldingsnummer van de GGD GHOR, dit is 30 kalenderdagen geldig. Dit nummer heeft de zorgverlener nodig voor het invullen van het subsidieformulier.

3.         De zorgverlener kan nu de zorgkosten declareren bij het CAK (Postbus 84015, 2508 AA Den Haag). Hiervoor moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

a.         De DAEB-overeenkomst (alleen als de zorgverlener voor het eerst declareert). Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die is geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het formulier staat op de website van het CAK: Formulier-subsidieregeling-onverzekerden-DAEB-overeenkomst-CAK-2020.pdf (hetcak.nl).

b.         Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de zorgverlener voor het eerst declareert).

c.         Het ingevulde subsidieformulier: Subsidieformulier.pdf (hetcak.nl).

d.         De factuur van de gemaakte zorgkosten.

4.         Het CAK beslist binnen 13 weken of de zorgkosten vergoed worden, deze worden vervolgens binnen 6 weken uitbetaald.

 

Meer informatie over de “Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden” staat op de website van het CAK: CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (www.hetcak.nl).

(On)kosten en vergoedingen

Iedere vluchteling, ongeacht leeftijd ontvangt een leefgeldvergoeding per maand van 260 euro. Vluchtelingen in gastgezinnen ontvangen daarnaast bedrag voor een vrijwillige bijdrage aan de woonlasten. Hiervan kunnen zij kosten voor het openbaar vervoer te betalen, activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.) maar ook de extra kosten van het gastgezin. Over dit laatste kunnen de vluchteling en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken.

Leefgeldvergoeding per maand per persoon (ongeacht de leeftijd):  

 • € 260,-
 • Als u in een opvanglocatie woont waar centraal gekookt wordt, vragen we een bijdrage van € 70,-.
 • Leefgeld per maand is dan per persoon: € 190,- (€260 - € 70)

Vrijwillige bijdrage woonlasten bij opvang in gastgezin is als volgt opgebouwd:

 • Per volwassene : € 215,- per maand
 • Per kind: € 55,- per maand

De gemeente Medemblik maakt gebruik van prepaid pinpassen die eigendom blijven van de gemeente. De pas wordt ingeleverd op het moment dat de vluchteling de gemeente verlaat. 

Voor personen in de particuliere opvang is het van belang om de inschrijving in de BRP zo snel mogelijk te doen. De uitkering van leefgeld in de particuliere opvang kan enkel na registratie worden overgegaan. Op deze manier kan misbruik van deze regeling worden voorkomen, zoals uitbuiting van ontheemden of beroep op het leefgeld door personen die hier geen recht op hebben.

Wij komen handen te kort om iedereen in te schrijven en om de juiste gegevens van de vluchtelingen op te vragen. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, willen we zorgvuldig te werk gaan. Daarnaast heeft de Rijksoverheid onlangs de bedragen verandert. Wij gaan graag vanaf het begin uit van het juiste bedrag.

De verstrekking eindigt als de vluchteling of als hij of zij zelfstandig in zijn onderdak en levensbehoeften kan voorzien. De vluchteling is verplicht hier melding van te maken bij de gemeente die de opvang en het geld verstrekt. Als de vluchteling de opvang verlaat zonder de gemeente hiervan in kennis te stellen, kan de gemeente de uitkering van het geld eenzijdig beëindigen. We verzoeken het gastgezin bij eventuele verhuizing de gemeente op de hoogte te stellen.

U wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering, een uitkering van de SVB of UWV als u een vluchteling in huis neemt. Als u een uitkering heeft moet u wel bij de gemeente of de SVB te melden dat u een vluchteling in huis hebt. Wel moet worden vastgesteld dat het gaat om een tijdelijk verblijf. Als u een vrijwillige bijdrage ontvangt moet u dit ook melden.

Het tijdelijk in huis nemen van vluchtelingen kan effect hebben op de hoogte van toeslagen. Het kabinet komt hier nog separaat en korte termijn op terug. Uitgangspunt is gasthuishoudens geen negatieve gevolgen te laten ondervinden op de te betalen lokale heffingen (eenpersoonshuishouden versus
meerpersoonshuishouden) en op de kwijtschelding van lokale heffingen.

Regelingen en inschrijven

Ja, alle vluchtelingen kunnen zich melden bij de gemeente, of ze nu papieren hebben of niet en of ze asiel willen aanvragen of niet. Doe dat via een mailtje naar brp@medemblik.nl, en vermeld hierin verblijf en adres, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Personen van wie de nationaliteit en herkomst aangetoond kunnen worden, kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.

Er gelden wel verschillende vervolgtrajecten, afhankelijk van de beschikbaarheid van documentatie en herkomst. Onze medewerker aan de balie kan u er meer over vertellen.

De wachttijd voor inschrijving is momenteel enkele weken. De inschrijving in de BRP neemt namelijk veel tijd in beslag vanwege extra onderzoek en (bij gebrek aan papieren) het afnemen van verklaringen onder ede. We streven ernaar de wachtlijst  zo snel mogelijk weg te werken.

Met de inschrijving krijgt u en de Oekraïense vluchteling(en) een brief mee. Deze brieven kunt u hier inzien: 

Voor de grotere opvanglocaties gaan we uit van een half jaar om teveel verhuizen te voorkomen. Voor de noodopvang is drie maanden praktisch en wenselijk.

Meer informatie