Veelgestelde vragen van inwoners

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit;

 • Derdelanders die vóór 24 februari 2022 rechtmatig verbleven in Oekraïne;

 • Gezinsleden van de onder 1) en 2) genoemde personen
  a. Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden;
  b. Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd);
  c. Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn.
  Voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) werkt het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan een humane en werkbare situatie.

Binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord moeten 3.000 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen.

Voor Medemblik betekent dit de opvang van 180 mensen. Sinds april voldoet Medemblik aan deze taakstelling. Omdat de opvang van vluchtelingen veel tijd en inzet vraagt, bemiddelen we voorlopig niet actief bij de opvang in gastgezinnen. Zo kunnen we ons richten op het registreren en laten begeleiden van de vluchtelingen. De opbouw van een tweede opvanglocatie in Andijk gaat gewoon door. De verwachting is namelijk dat de taakstelling voor Medemblik verhoogd zal worden.  

Sinds 24 maart zijn 68 vluchtelingen opgevangen in voormalige kantoorgebouw Almere in Opperdoes. Op 25 april waren er in de gemeente in totaal 258 bekend, waarvan er 212 zijn ingeschreven.

De looptijd van de opvang zal nader moeten worden bezien en hangt af van de ontwikkeling van de instroom van het aantal vluchtelingen. Houd rekening met ten minste zes maanden, waarbij tussentijds aan de hand van dan beschikbare informatie bekeken zal worden of deze termijn nog passend is.

Er is vanuit het kabinet veel waardering voor particuliere initiatieven waarbij mensen zich inzetten voor ontheemden uit Oekraïne. Maar het zelfstandig ophalen van ontheemden uit Oekraïne vanuit andere EU-lidstaten is onverantwoord. Werk dus niet mee aan dergelijke initiatieven, met name met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen. Onze buurlanden hanteren eenzelfde werkwijze.

Ondertussen zet ons kabinet zich binnen de EU in voor het waarborgen van veilige routes voor ontheemden binnen de Unie.

Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers. U kunt u inschrijven bij het Vrijwilligerspunt,.

 

Een eventuele vervolgactie op de eerste inzamelingen leest u op de Facebookpagina ’Medemblik helpt Oekraine’. Tot die tijd kunt u spullen het beste brengen bij https://westfrieseuitdaging.nl/ . Als u spullen zoekt, kunt u ook daar terecht.