Brief bij inschrijving voor vluchteling

Beste meneer, mevrouw,

Welkom in de gemeente Medemblik! Ongetwijfeld heeft u veel vragen. Hieronder zetten we wat informatie op een rijtje die voor u nuttig kan zijn.

Online platform RefugeeHelp

Op RefugeeHelp.com/get-help vindt u veel informatie en relevante adressen in het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels. Denk aan informatie over onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, opleiding etc. Kijk ook op https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/nl.

Logeervergoeding

Tijdens uw verblijf hier krijgt u weekgeld. Met deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer of activiteiten buitenshuis te betalen, maar kunt u ook (vrijwillig) bijdragen aan de kosten van het gastgezin. Over dit laatste kunt u en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. De betaling start in principe vanaf het moment van inschrijving.

Na registratie ontvangt u een prepaid card waarop wekelijks geld wordt geladen. Daarmee kunt u geld opnemen en aankopen betalen.

Uw gastgezin is misschien bang dat het wordt belast met kortingen op inkomen of uitkering vanwege de opvang van vluchtelingen. Daarover maken we op dit moment landelijke afspraken.

Maatschappelijk werk

VluchtelingenWerk organiseert samen met de gemeente regelmatig een moment waarop u vragen kunt stellen. Denk aan vragen over:
- werkervaring en inkomen;
- kennis over de Nederlandse maatschappij
- gezondheid
- vrije tijd
Hier zullen ook tolken aanwezig zijn zodat u uw persoonlijke vragen kunt stellen. U wordt uitgenodigd als u zich heeft geregistreerd bij de gemeente. Of kijk op Medemblik.nl onder nieuws.

Onderwijs

U kunt uw kind aanmelden voor onderwijs. Zie bijgevoegde brieven hoe dit werkt en waar u uw kind kunt aanmelden.

Werk

De Rijksoverheid werkt op dit moment richtlijnen uit waarmee Oekraïners straks te maken krijgen als zij willen werken. Het UWV is de instantie die u daarover kan voorlichten.

Zorgverzekering

Het is heel goed mogelijk dat u direct of op korte termijn medische zorg nodig heeft. Hoe deze zorg vergoed wordt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op de website van de gemeente Medemblik staan de verschillende situaties beschreven. Of kijk op de website van hetcak.nl, https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vl.