Medemblik, DEK

Op het voormalig DEK-terrein in Medemblik ontwikkelen we een mooi woningbouwplan. Het plan hiervoor hebben we samen met omwonenden en toekomstige bewoners gemaakt.

Bestemmingsplan en vergunningen

In oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het woningbouwplan vast. Het bestemmingsplan regelt waar en volgens welke regels de woningen worden gebouwd. En ook waar wegen, groen en water komen. Dit bestemmingsplan is nu juridisch onherroepelijk (geen bezwaar meer mogelijk) en vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente heeft ook alle vergunningen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Toekomstige eigenaren van bouwkavels moeten voor de bouw van de woningen aparte vergunningen aanvragen.

Woningtypes

In dit plan komen verschillende woningtypen. De verdeling is als volgt:

  • 17 kavels voor vrijstaande woningen.
  • 12 kavels voor woningen van het type 2 onder 1 kap.
  • 9 huurwoningen.
  • 1 kavel geschikt voor een gebouw voor 18 appartementen. Het is nog niet bekend of dat koop- of huurappartementen zijn.
  • 1 grote kavel voor 16 woningen die worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO is een groep inwoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Bouwrijp maken

Na een periode van voorbelasting, zijn wij in het voorjaar van 2021 gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De riolering en andere nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Daarnaast maken wij een bouwweg op het terrein, graven en verbreden wij de sloten, plaatsen we beschoeiingen en bouwen wij de bruggen en duikers. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2022 gereed.

Woonrijp maken

De definitieve inrichting van de openbare ruimte wordt aangelegd vanaf derde kwartaal 2022.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met één klik in voor onze DEK-terrein Nieuwsbrief.