Nabestaanden gezocht!

Heeft u dit bordje gezien op de begraafplaats?

De bordjes zijn neergezet omdat :

  • de rechthebbende van het graf is overleden
  • de grafrechten zijn vervallen
  • de nabestaanden bij ons niet bekend zijn

Aanspraak maken op de grafrechten

We zijn op zoek naar nabestaanden van het graf. We vragen u om contact op te nemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Medemblik. Hiermee voorkomen we dat er graven ongewenst (bovengronds) worden geruimd. 

Als er binnen één jaar geen reactie op het geplaatste bordje is ontvangen, vervallen de grafrechten aan de gemeente. Het grafmonument wordt dan verwijderd. Het graf kan dan opnieuw worden uitgegeven.

Meer informatie

Neem contact op met de begraafplaatsadministratie, telefoonnummer (0229) 85 6000. Of stuur een e-mail naar begraafplaatsen@medemblik.nl.