Nieuwsbrief Leefbaarheid

De e- nieuwsbrief Leefbaarheid informeert over plannen en initiatieven voor de leefbaarheid in onze 17 kernen. 

Wilt u de nieuwsbrief - die 3  keer per jaar verschijnt- ook ontvangen? Stuur dan een e-mail aan: communicatie@medemblik.nl