Ondergrondse afvalcontainers

Van vuilniszakken naar ondergrondse containers

Het inzamelen van afval in het centrum van Medemblik gaat veranderen. Nu haalt HVC in opdracht van gemeente Medemblik  al het huisvuil nog in één vuilniszak op. Binnenkort kunnen inwoners van de binnenstad het afval scheiden. Er komen ondergrondse containers voor restafval en gfe-cocons voor groente-, fruit- en etensresten (gfe). Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van de inwoners om het afval beter te scheiden.

Locatie van de containers

HVC plaatst ondergrondse restafvalcontainers en gfe-cocons in uw buurt. De containers zijn uitsluitend voor huishoudelijk afval en komen op logische, goed bereikbare plekken in de wijk. De exacte locaties van de containers vindt u op deze gedetailleerde kaart.

Wat verandert er voor u?

U kunt voortaan uw huisvuil scheiden. U kunt uw gfe en restafval op elk gewenst moment kwijt want de containers zijn 24 uur per dag toegankelijk. In de gfe-cocon mag geen tuinafval. Dit kunt u brengen naar het afvalbrengstation in Middenmeer.

Plastic, blik en drinkpakken (PBD) wordt vaker opgehaald,  namelijk eens per twee weken.  HVC haalt PBD op zoals u gewend bent, in daarvoor bestemde zakken of rolemmer. De inzameling van oud papier en karton blijft ongewijzigd. Al uw afval kunt u voortaan scheiden. Dit is duurzamer en beter voor het milieu, omdat meer grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Gebruikt u op dit moment rolemmers voor plastic, gft en restafval?

Voor flatbewoners van de binnenstad  die nu aparte rolemmers gebruiken voor plastic, gft- (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval verandert er niets. De overige huishoudens in de binnenstad die nu gebruikmaken van rolemmers behouden de grijze (restafval) en oranje (PBD) rolemmer. Zij krijgen een toegangspasje voor de restafvalcontainers. Na ingebruikname van de ondergrondse containers neemt HVC de grijze bakken terug.

Planning en invoering

Begin maart  2019 starten we met de plaatsing van de ondergrondse containers en de gfe-cocons. Binnen 1 tot 3 werkdagen na de plaatsing wordt de bestrating rondom de container hersteld. Tegelijk met het plaatsen van de ondergrondse container wordt ook de gfe-cocon geplaatst. Daarna ontvangen alle huishoudens die gebruik gaan maken van de containers een brief van HVC over het gebruik en een pasje dat toegang geeft tot de containers. Ook wordt de laatste inzameling op de oude manier (vuilniszakken en rolemmers voor restafval) aangekondigd. Daarna gaan alle huishoudens over op de nieuwe manier van gescheiden afvalinzameling.

Zie ook