Ondergrondse afvalcontainers

Van vuilniszakken naar ondergrondse containers

Het inzamelen van afval in het centrum van Medemblik is veranderd. Inwoners van de binnenstad kunnen het afval scheiden. Er zijn ondergrondse containers voor restafval en gfe-cocons voor groente-, fruit- en etensresten (gfe). Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van de inwoners om het afval beter te scheiden.

Locatie van de containers

De exacte locaties van de containers vindt u op deze gedetailleerde kaart. De containers zijn uitsluitend voor huishoudelijk afval en staan op logische, goed bereikbare plekken in de wijk.

Wat is er veranderd?

 De containers zijn 24 uur per dag toegankelijk. In de gfe-cocon mag geen tuinafval. Dit kunt u brengen naar het afvalbrengstation in Middenmeer.

Plastic, blik en drinkpakken (PBD) wordt vaker opgehaald,  namelijk eens per twee weken. HVC haalt PBD op zoals u gewend bent, in daarvoor bestemde zakken of rolemmer. De inzameling van oud papier en karton blijft ongewijzigd. Al uw afval kunt u voortaan scheiden. Dit is duurzamer en beter voor het milieu, omdat meer grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Zie ook