Reconstructie woonwijk Pletering Oostwoud

We gaan de openbare ruimte in de Pletering aanpakken en herinrichten. De straten (Pletering, De Zoutman, Dr. Mulderstraat en Woudrust) zijn in matige conditie en de bomen geven veel overlast (door wortelopdruk en naaldverlies). Verder is de parkeerdruk hoog in de wijk. Ook is de riolering  verouderd en aan vervanging toe. Kortom: deze straten zijn toe aan een opknapbeurt.

Stand van zaken

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:   

  • De bomen die overlast geven verwijderen;
  • Nieuwe bomen terugplanten, op andere locaties;
  • De bestrating vernieuwen;
  • Het riool vervangen;
  • De kabels en leidingen vernieuwen;
  • Door een andere inrichting wellicht meer (parkeer)ruimte realiseren.

Wij zijn inmiddels gestart met het maken van het ontwerp. Deze zomer is een participatietraject gestart om samen met de bewoners van de wijk het ontwerp af te ronden. In september was er bewonersbijeenkomst waar veel reacties op het ontwerp en suggesties zijn opgehaald. De binnengekomen reacties worden afgewogen en zo veel mogelijk verwerkt in een nieuwe versie van het ontwerp. Als deze versie gereed is, delen we deze met de buurt en wordt het ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W.

Planning (onder voorbehoud)

Deze zomer is een participatietraject gestart om samen met de bewoners van de wijk het ontwerp af te ronden. Daarna wordt het ontwerp technisch uitgewerkt en selecteren wij welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wij verwachten zomer 2022 te starten met de uitvoering van de herinrichting.

Informatie

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. Bij belangrijke momenten in het project informeren we omwonenden via een brief.

Vragen?

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Uw vragen kunt u richten aan de projectleider, telefonisch via 0229 85 60 00 of mail via reconstructie.pletering@medemblik.nl.

 

Naar het overzicht