Groot Onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk

We zijn begonnen met de werkzaamheden aan de Oosterbegraafplaats in Andijk.  De begraafplaats is aan groot onderhoud toe. Dat zie je aan de paden, beplanting en wortelopdruk bij het parkeerterrein. Ook is er behoefte aan een verstrooigelegenheid op de begraafplaats.

Tijdens het groot onderhoud gaan we:

  • Een drainage aanleggen;
  • De laagstgelegen twee grafvelden ophogen;
  • Nieuwe verharding aanbrengen;
  • Nieuw groen plaatsen;
  • Opsluitbanden rechtzetten;
  • De parkeerplaats opknappen;
  • Urnendijkjes plaatsen;
  • Een verstrooimonument plaatsen.

Het doel is een toegankelijke en verzorgd ingerichte begraafplaats te creƫren waar bezoekers veilig kunnen wandelen en verblijven. Ook wordt de waterhuishouding verbeterd.

De werkzaamheden worden met zoveel mogelijk zorgvuldigheid en respect voor de omgeving uitgevoerd.

Ontwerp Oosterbegraafplaats (pdf, 491 KB)

Stand van zaken

We zijn in mei 2021 begonnen met de voorbereidingen van dit groot onderhoud. In maart 2022 is de uitvoering begonnen. Fase 1 is in mei afgerond. Grafveld D (het eerste grafveld aan de rechterhand) is opgehoogd en weer netjes aangelegd. De paden keurig recht gesteld en de grafmonumenten zijn rechtgezet.

Planning (onder voorbehoud)

Er wordt in fases gewerkt zodat de begraafplaats zo veel mogelijk toegankelijk blijft. Eind mei begint de uitvoering van de volgende fase. Grafveld E (het eerste grafveld aan de linkerhand) wordt dan opgeknapt. Dit grafveld wordt net als grafveld D opgehoogd, voorzien van een drainage en daarna weer netjes aangelegd.

De achterste twee grafvelden worden voorzien van een drainage en nieuwe padverharding. Op deze velden is ophogen niet nodig.

In fase 4 wordt de urnentuin met urnendijkjes aangelegd. In fase 5 en 6 worden het strooiveld en de entree met parkeerplaats aangepakt.

De verwachting is dat de werkzaamheden half augustus zijn afgerond.

Informatiebijeenkomst

Vrijdag 4 maart vond de informatiebijeenkomst over het project plaats. Hier hebben we het Voorlopig Ontwerp laten zien aan geĆÆnteresseerden. Er was veel belangstelling, we kijken terug op een geslaagde middag.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u de nieuwste informatie over dit project. Bij belangrijke momenten in het project informeren we belanghebbenden via verschillende kanalen. Ook op het informatiebord op de begraafplaats is informatie te zien voor bezoekers van de begraafplaats.

Vragen?

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. U kunt uw vragen richten aan de projectleider via het emailadres oosterbegraafplaats@medemblik.nl.