Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik

Het Gedempt Achterom is toe aan groot onderhoud. De bestrating is in matige staat en het riool moet vervangen worden. Schade en overlast moeten in de toekomst voorkomen worden. We krijgen in de komende jaren vaker te maken met meer hittegolven en er vallen vaker en extreme regenbuien. Dit zorgt voor langdurige droogte, of juist overstromingen door wateroverlast. Naast het onderhoud is het nu dé kans om ook andere verbeteringen toe te passen aan het Gedempt Achterom.

Participatie

De gemeente wil graag bewoners en ondernemers betrekken bij de inrichting. Buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken en samen te werken. De samenwerking met deze partijen zal daarom op verschillende manieren worden opgezocht. Via samen.medemblik.nl kunt u het project volgen en met ons meedenken. 

Planning

Het Programma van Eisen is afgerond. Hierin zijn alle randvoorwaarden, eisen en wensen voor de openbare ruimte vastgelegd. In het Programma van Eisen hebben wij ook input vanuit de Stadsraad, stichting Stadsherstel, ondernemingsvereniging, buurtbewoners en omwonenden verwerkt.

De volgende stap is het opstellen van het ontwerp. De ontwerper zal op basis van het Programma van Eisen en in samenspraak met de omgeving het ontwerp vorm gaan geven. We verwachten het eerste (schets) ontwerp eind derde kwartaal 2021 aan u te kunnen presenteren. Het definitieve ontwerp verwachten wij het eerste kwartaal van 2022 te kunnen presenteren. De start van de werkzaamheden wordt niet eerder dan het derde kwartaal 2022 verwacht.

Meer informatie

Via samen.medemblik.nl informeren wij u over de voortgang, nieuws en andere belangrijke mijlpalen van het project. 

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan het projectteam via reconstructie.gedemptachterom@medemblik.nl

 

Participeren met ons

Wilt u met ons meedenken over projecten? Via Participeren op Samen.Medemblik leest u hoe dit werkt.