Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik

De openbare ruimte van het Gedempt Achterom in de historische binnenstad van Medemblik is aan groot onderhoud toe. De gemeente is daarom recent gestart met de voorbereidingen van een reconstructie.

De wens om het Gedempt Achterom op te knappen bestaat al langer. De eerdere pogingen in 2005 en 2012 om tot een herinrichting te komen, hebben niet geleid tot een uitgewerkt ontwerp. Inmiddels is ook de achterliggende noodzaak tot herinrichting gewijzigd. Waar eerder een herinrichting gewenst was om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, ligt de noodzaak nu vooral bij de matige staat van de straat en het riool. Dit in combinatie met het anticiperen op de klimaatveranderingen (tijdelijk bergen en afvoeren van regenwater na heftige regenbuien en het beperken van hittestress). 

Participatie

De inbreng van buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het programma van eisen en ontwerp vindt de gemeente erg waardevol. De samenwerking met deze partijen zal daarom op verschillende manieren worden opgezocht. Op welke wijze wordt nog nader uitgewerkt.

Planning

Als eerste stap werkt de gemeente aan een Programma van Eisen. Hierin worden alle randvoorwaarden, eisen en wensen voor de openbare ruimte vastgelegd. Dit doen we samen met stakeholders zoals de Stadsraad, Stichting Stadsherstel, Ondernemersvereniging, buurtbewoners en omwonenden.

De tweede stap is het opstellen van het ontwerp. De toekomstige ontwerper zal op basis van het Programma van Eisen en in samenspraak met de omgeving het ontwerp vorm geven. De gemeente laat via verschillende communicatiemiddelen zoals deze website, social media en bewonersbrieven nog weten hoe en wanneer deelgenomen kan worden aan deze participatie. 

De huidige planning gaat uit van een vastgesteld Programma van Eisen in het eerste kwartaal van 2021 en een definitief ontwerp eind derde kwartaal 2021. De start van de uiteindelijke uitvoering wordt niet eerder dan het voorjaar van 2022 verwacht.

Meer informatie

Op deze website informeren wij u over de voortgang, nieuws en andere belangrijke mijlpalen van het project. Daarnaast maken wij gebruik van diverse andere communicatiekanalen (brief, social media, gemeentenieuws, etc.) om de omgeving te informeren en uit te nodigen om deel te nemen aan de participatiemogelijkheden.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan het projectteam via reconstructie.gedemptachterom@medemblik.nl

 

Participeren met ons

Wilt u met ons meedenken over projecten? Via Participeren op Samen.Medemblik leest u hoe dit werkt. 

 

 

Naar het overzicht