Reconstructie Gedempt Achterom Medemblik

Het Gedempt Achterom is toe aan groot onderhoud. De bestrating is in matige staat en het riool moet vervangen worden. Schade en overlast moeten in de toekomst voorkomen worden. We krijgen in de komende jaren vaker te maken met meer hittegolven en er vallen vaker en extreme regenbuien. Dit zorgt voor langdurige droogte, of juist overstromingen door wateroverlast. Naast het onderhoud is het nu dé kans om ook andere verbeteringen toe te passen aan het Gedempt Achterom.

Participatie

De gemeente wil graag bewoners en ondernemers betrekken bij de inrichting. Buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken en samen te werken. De samenwerking met deze partijen zal daarom op verschillende manieren worden opgezocht. Via samen.medemblik.nl kunt u het project volgen en met ons meedenken. 

Planning

Als eerste stap werkt de gemeente aan een Programma van Eisen. Hierin worden alle randvoorwaarden, eisen en wensen voor de openbare ruimte vastgelegd. Dit doen we samen met de Stadsraad, Stichting Stadsherstel, Ondernemersvereniging, buurtbewoners en omwonenden. De volgende stap is het opstellen van het ontwerp. De toekomstige ontwerper zal op basis van het Programma van Eisen en in samenspraak met de omgeving het ontwerp vorm geven. 

De huidige planning gaat uit van een vastgesteld Programma van Eisen in het eerste kwartaal van 2021 en een definitief ontwerp eind derde kwartaal 2021. De start van de werkzaamheden wordt niet eerder dan het voorjaar van 2022 verwacht.

Meer informatie

Via samen.medemblik.nl informeren wij u over de voortgang, nieuws en andere belangrijke mijlpalen van het project. 

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan het projectteam via reconstructie.gedemptachterom@medemblik.nl

 

Participeren met ons

Wilt u met ons meedenken over projecten? Via Participeren op Samen.Medemblik leest u hoe dit werkt. 

 

 

Naar het overzicht