Bloesemgaerde Noord in Wognum

Op de locatie Bloesemgaerde Noord in Wognum gaan we ongeveer 50 woningen bouwen. De gemeenteraad stelde de kaders (uitgangspunten) voor dit plan vast. Bewoners dachten hierover mee. Uitgangspunten voor deze toekomstige wijk zijn: aansluiting op bestaande sfeer, relatie met het landschap en veilige verkeersontsluitingen.

Stand van zaken

De gemeenteraad van de gemeente Medemblik stelde op 22 december 2022 het bestemmingsplan ‘Wognum-Bloesemgaerde-Noord’ vast. Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor de bouw van 50 woningen op de locatie Bloesemgaerde-Noord. De nieuwe wijk sluit aan op de bestaande wijk Bloesemgaerde.

Het programma voor de wijk voorziet in de realisatie van circa 25% sociale huurwoningen, 25% goedkope koopwoningen en 50% middeldure en dure koopwoningen. De woningen zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig, waardoor deze flexibel zijn aan te passen aan verschillende levensfasen van bewoners.

Belanghebbenden kunnen nog tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State. In week 3 van 2023 maakt de gemeente in de Medemblikker Courant en op de website van de gemeente bekend waar u het vastgestelde bestemmingsplan kunt inzien en hoe daartegen beroep kan worden ingesteld. Degenen die een zienswijze tegen het bestemmingsplan indienden, krijgen persoonlijk bericht.

Naast het bestemmingsplan is in eerder stadium ook een ontwikkelkader voor dit woningbouwplan vastgesteld. Het ontwikkelkader bevat uitgangspunten waarmee een nog nader te bepalen ontwikkelende partij de gebiedsontwikkeling kan uitvoeren. De aanbesteding van het woningbouwplan zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvinden. 

Woningvormen op Bloesemgaerde Noord

Om meer inzicht te krijgen hoe de wijk eruit gaat zien, is er een video gemaakt. Deze kunt hier bekijken: Start bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord 

Planning

3e kwartaal 2022 Bestemmingsplanprocedure
1e kwartaal 2023 Aanbesteding/op de markt
4e kwartaal 2023 Start bouw
Deze planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met een klik in voor onze Bloesemgaerde-Noord Nieuwsbrief.