Bloesemgaerde Noord in Wognum

Op de locatie Bloesemgaerde Noord in Wognum gaan we ongeveer 50 woningen bouwen.
De gemeenteraad stelde de kaders (uitgangspunten) voor dit plan vast. Bewoners dachten hierover mee. Uitgangspunten voor deze toekomstige wijk zijn: aansluiting op bestaande sfeer, relatie met het landschap en veilige verkeersontsluitingen.

Stand van zaken

Het model dat de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan van Bloesemgaerde-Noord  is af. De gemeente heeft meerdere malen overlegd met stedenbouwkundige John Breen om tot een passend model te komen. Er is lange tijd gewerkt aan de uitwerking van een model dat zowel aansluit bij de door de raad gestelde kaders, als  bij de wensen van de bewoners.

De volgende stap in het proces is het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, zoals een faunaonderzoek. Alle informatie wordt vertaald in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een gebied mag gebeuren. We verwachten in de tweede helft van 2022 het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen. In 2022 kunnen zienswijzen op het plan ingediend worden bij de bestemmingsplanprocedure.

Woningvormen op Bloesemgaerde Noord

Op deze locatie bouwen we verschillende soorten woningen. De verdeling is als volgt:

  • 25% sociale huurwoningen, 
  • 25% betaalbare koopwoningen
  • 50% middeldure- en duurdere  koopwoningen.

Planning

3e kwartaal 2022 Bestemmingsplanprocedure
2e kwartaal 2023 Aanbesteding/op de markt
4e kwartaal 2023 Start bouw
Deze planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met een klik in voor onze Bloesemgaerde-Noord Nieuwsbrief.