Bloesemgaerde Noord in Wognum

Op de locatie Bloesemgaerde Noord in Wognum gaan we ongeveer 50 woningen bouwen.
De gemeenteraad stelde de kaders (uitgangspunten) voor dit plan al vast.

Stand van zaken

In december 2019 stelde de gemeenteraad de kaders (uitgangspunten) voor het woningbouwplan vast. Omwonenden en toekomstige bewoners dachten hierover mee. Op basis van deze kaders maken wij nu een plan.

Uitgangspunten voor deze toekomstige wijk zijn:

  • de relatie met het landschap
  • de sfeer die moet aansluiten op de bestaande wijk
  • veilige verkeersontsluitingen

Woningvormen op Bloesemgaerde Noord

Op deze locatie bouwen we verschillende soorten woningen. De verdeling is als volgt:

  • 25% sociale huurwoningen, 
  • 25% betaalbare koopwoningen
  • 50% middeldure- en duurdere  koopwoningen.

We onderzoeken ook of een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en/of de ontwikkeling van een Knarrenhof mogelijk is. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verenigt een groep inwoners zich. Zij zijn samen opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen met elkaar een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Lees meer over CPO op de pagina van collectieve zelfbouw.  

Knarrenhof

Een Knarrenhof is een woonvorm voor ouderen. Vooraf willen we graag weten hoeveel belangstelling er voor deze woonvormen is. Heeft u interesse in CPO of een Knarrenhof? Stuur ons dan voor 1 maart 2020 een mail via  projectenbureau@medemblik.nl onder vermelding van
‘CPO Bloesemgaerde’ of ‘Knarrenhof Bloesemgaerde’.

De planning voor het project ziet er als volgt uit. (Deze planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen)

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
2e kwartaal 2020 Start bestemmingsplanprocedure
2e kwartaal 2021 Aanbesteding/op de markt
1e kwartaal 2022 Start bouw

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond. Ook organiseren wij inloopavonden. Wilt u ook op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar: projectenbureau@medemblik.nl onder vermelding van ‘aanmelding Bloesemgaerde Noord’.

Naar het overzicht