Bloesemgaerde Noord in Wognum

Op de locatie Bloesemgaerde Noord in Wognum gaan we ongeveer 50 woningen bouwen.
De gemeenteraad stelde de kaders (uitgangspunten) voor dit plan vast. Bewoners dachten hierover mee. Uitgangspunten voor deze toekomstige wijk zijn: aansluiting op bestaande sfeer, relatie met het landschap en veilige verkeersontsluitingen.

Stand van zaken

Het model dat de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan van Bloesemgaerde-Noord  is af. De gemeente heeft meerdere malen overlegd met stedenbouwkundige John Breen om tot een passend model te komen. Er is lange tijd gewerkt aan de uitwerking van een model dat zowel aansluit bij de door de raad gestelde kaders, als  bij de wensen van de bewoners. De uitwerking en uitleg van het model ziet u uitgewerkt in de referentiebeelden en bijbehorend filmpje van onze stedenbouwkundig John Breen van bureau Breen Stedenbouw.

De volgende stap in het proces is het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, zoals een faunaonderzoek. Alle informatie wordt vertaald in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een gebied mag gebeuren. We verwachten in de eerste helft van 2021 het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen. In 2021 kunnen zienswijzen op het plan ingediend worden bij de bestemmingsplanprocedure.

Woningvormen op Bloesemgaerde Noord

Op deze locatie bouwen we verschillende soorten woningen. De verdeling is als volgt:

  • 25% sociale huurwoningen, 
  • 25% betaalbare koopwoningen
  • 50% middeldure- en duurdere  koopwoningen.

Knarrenhof / CPO

We onderzoeken ook of een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en/of de ontwikkeling van een Knarrenhof mogelijk is. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verenigt een groep inwoners zich. Zij zijn samen opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen met elkaar een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Lees meer over CPO op de pagina van collectieve zelfbouw.  Een Knarrenhof is een woonvorm voor ouderen.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
1e kwartaal 2020 Start bestemmingsplanprocedure
3e kwartaal 2021 Aanbesteding/op de markt
1e kwartaal 2022 Start bouw
Deze planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond. Ook organiseren wij inloopavonden. Wilt u ook op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar: projectenbureau@medemblik.nl onder vermelding van ‘aanmelding Bloesemgaerde Noord’.

Zie ook

Naar het overzicht