Het DEK-terrein in Medemblik

Kaart van stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan

Op het voormalig DEK-terrein in Medemblik ontwikkelen we een mooi woningbouwplan. Het plan hiervoor hebben we samen met omwonenden en toekomstige bewoners gemaakt. Dit plan werken we nu verder uit.

Verkoop kavels en woningen

Medio maart 2021 start de verkoop voor 17 vrije bouwkavels. De verkoopprocedure, verkoopprijzen en overige informatie zijn dan te vinden op deze pagina.
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van het DEK-terrein. U bent dan als eerste op de hoogte van de start van de verkoop.

Later komen er 12 twee onder een kap woningen in de verkoop via een ontwikkelaar. Deze is op dit moment nog niet bekend.Tegen de dijk aan ligt nog een grote bouwkavel voor de bouw van 18 - 24 appartementen. We weten nog niet of dat koop of huur gaat worden.

 

Bestemmingsplan en vergunningen

In oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het woningbouwplan vast. Het bestemmingsplan regelt waar en volgens welke regels de woningen worden gebouwd. En ook waar wegen, groen en water komen. Dit bestemmingsplan is nu juridisch onherroepelijk (geen bezwaar meer mogelijk) en vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl. In de zoekbalk vindt u het bestemmingsplan onder trefwoord Vlietsingel.

De gemeente heeft ook alle vergunningen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Toekomstige eigenaren van bouwkavels moeten voor de bouw van de woningen aparte vergunningen aanvragen.

 

Woningtypes

In dit plan komen verschillende typen woningen. De verdeling is als volgt:

  • 17 kavels voor vrijstaande woningen
  • 12 kavels voor woningen van het type 2 onder 1 kap
  • 9 huurwoningen
  • 1 kavel geschikt voor een gebouw voor 18 - 24 appartementen. Het is nog niet bekend of dat koop- of huurappartementen zijn.
  • 1 grote kavel voor 16 woningen die worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO is een groep inwoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Stand van zaken voorbelasten en ophoging terrein

Begin september heeft de aannemer Heijmans de aanleg van de bouwweg, het ophogen en voorbelasten van het terrein afgerond. Dat is uiteindelijk enkele weken later dan volgens de oorspronkelijke planning. Eind februari 2021 beoordelen we op basis van metingen en berekeningen of het terrein voldoende is ingeklonken. Dat verwachten wij wel maar als het terrein toch te weinig is ingeklonken, betekent dat mogelijk een vertraging in de planning.

Bouwrijp maken

Als we vanaf maart 2021 kunnen starten met het bouwrijp maken van het terrein dan gaan we het volgende doen. We halen het zand van de tijdelijk voorbelasting weg. Daarna leggen we de riolering, nutsleidingen en de bouwstraten aan.  Alle sloten op en rond het bouwterrein worden op de juiste breedte en diepte aangelegd. Daar waar nodig leggen we de beschoeiingen aan. Over de aanleg van de beschoeiingen aan de kant van de Vlietsingel gaan we van tevoren met de betrokken bewoners in overleg.

Voorbereidende werkzaamheden van start

Medio mei is de tijdelijke bouwweg klaar voor gebruik. Hierover rijdt vanaf dat moment het zware bouwverkeer dat op het DEK terrein aan de slag gaat. De bouwweg loopt vanaf de Vlietsingel, onder de dijk langs. De weg blijft ongeveer 3 jaar liggen. Fietsers worden in die periode omgeleid over de dijk. Om de veiligheid en stabiliteit van de dijk in de gaten te houden, zijn meetinstrumenten in de dijk geplaatst.

Het verhogen van het bouwterrein en de verbreding van de sloten zorgen in deze periode voor veel grondafvoer. Deze grond is intussen onderzocht op PFAS.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
Begin 2021 Start verkoop bouwkavels
maart 2021 Weghalen voorbelasting en start bouwrijp maken terrein
januari 2021 Weghalen voorbelasting en start bouwrijp maken terrein
augustus 2021 Terrein bouwrijp opgeleverd en start bouw huizen
juli 2022 Start woonrijp maken openbaar gebied
eind 2022 Oplevering gehele project

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met één klik in voor onze DEK-terrein Nieuwsbrief.

 

Naar het overzicht