Het DEK-terrein in Medemblik

Een bouwtekening van het toekomstige DEK terrein. Er is veel groen te zien op de tekening. De huizen staan ruim opgesteld afgebeeld. De tekening is als een luchtfoto afgebeeld.

We ontwikkelen woningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik. In 2008 is de zaterdag voetbalclub DEK gefuseerd met MFC in de nieuwe voetbalclub FC Medemblik. De voormalige speelvelden van DEK zijn vrij voor een nieuwe bestemming.

Het DEK- terrein ontwikkelen we samen met omwonenden en toekomstige bewoners. In maart 2016 was het startschot met een eerste interactieve bewonersavond, waar mensen konden meedenken over de invulling van het DEK-terrein.

Bestemmingsplan

Op 4 oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan “Woningbouw DEK-terrein Medemblik” vast. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 72 woningen op het DEK-terrein in Medemblik. Het plan biedt ook ruimte aan een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming in onder andere een woonbestemming.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wonen

Naar verwachting gaat de verkoop half 2020 van start. Dit is onder voorbehoud.

Duurzaamheid

De nieuwbouwwijk op het DEK-terrein wordt gasloos gebouwd. Kopers worden hierbij ondersteund door Duurzaam Bouwloket tijdens het ontwerp en/of bouwproces.
Meer informatie hierover is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl
Bij de start van de verkoop vrije kavels organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij iedereen vragen kan stellen over gasloos bouwen.

Collectieve zelfbouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Bij zelfbouw koopt een groep particulieren zelf een kavel. En ontwikkelt op deze kavel vervolgens gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Klankbordgroep

De gemeente betrekt de bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners is er een klankbordgroep samengesteld.

Bewonersbijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk om te horen wat de bewoners belangrijk vinden. Regelmatig organiseren we bewonersbijeenkomsten om te informeren of om ideeën op te halen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een document opvragen, mailt u dan naar .

Naar het overzicht