Het DEK-terrein in Medemblik

Kaart van stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan

Op het voormalig DEK-terrein in Medemblik ontwikkelen we maximaal 72 woningen. Het plan hiervoor hebben we samen met omwonenden en toekomstige bewoners gemaakt. Dit plan werken we nu verder uit.

Bestemmingsplan en vergunningen

In oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het woningbouwplan vast. Het bestemmingsplan regelt waar en volgens welke regels de woningen worden gebouwd. En ook waar wegen, groen en water komen. Dit bestemmingsplan is nu juridisch onherroepelijk (geen bezwaar meer mogelijk) en vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl. In de zoekbalk vindt u het bestemmingsplan onder trefwoord Vlietsingel. 

De gemeente heeft ook alle vergunningen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Toekomstige eigenaren van bouwkavels moeten voor de bouw van de woningen aparte vergunningen aanvragen.

Woningtypes

In dit plan komen verschillende typen woningen. De verdeling is als volgt:

  • 17 kavels voor vrijstaande woningen
  • 12 kavels voor woningen van het type 2 onder 1 kap
  • 9 huurwoningen
  • 1 kavel geschikt voor een gebouw voor 18 appartementen. Het is nog niet bekend of dat koop- of huurappartementen zijn.
  • 1 grote kavel voor 16 woningen die worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO is een groep inwoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Verkoop kavels en woningen

Het plan voor de inrichting van de woonwijk is klaar. De kavels voor de 9 huurwoningen, het appartementengebouw en de 16 CPO woningen zijn al gereserveerd. De overige kavels/woningen  worden te koop aangeboden. We denken dat de verkoop begin 2021 start. De gemeente Medemblik verkoopt zelf de vrijstaande kavels. De woningen die door projectontwikkelaars worden gebouwd, verkopen de projectontwikkelaars zelf.

Wij infomeren onze inwoners en belangstellenden voordat de verkoop van de kavels en de woningen start. Wij informeren via de gemeentelijke website, onze nieuwsbrief en de verschillende media.

Voorbereidende werkzaamheden van start

Medio mei is de tijdelijke bouwweg klaar voor gebruik. Hierover rijdt vanaf dat moment het zware bouwverkeer dat op het DEK terrein aan de slag gaat. De bouwweg loopt vanaf de Vlietsingel, onder de dijk langs. De weg blijft ongeveer 3 jaar liggen. Fietsers worden in die periode omgeleid over de dijk. Om de veiligheid en stabiliteit van de dijk in de gaten te houden, zijn meetinstrumenten in de dijk geplaatst.

Het verhogen van het bouwterrein en de verbreding van de sloten zorgen in deze periode voor veel grondafvoer. Deze grond is intussen onderzocht op PFAS.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
mei 2020 Bouwweg klaar voor gebruik en start ophogen en voorbelasten terrein
december 2020 Start verkoop bouwkavels
januari 2021 Weghalen voorbelasting en start bouwrijp maken terrein
augustus 2021 Terrein bouwrijp opgeleverd en start bouw huizen
juli 2022 Start woonrijp maken openbaar gebied
eind 2022 Oplevering gehele project

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk onze bewoners te informeren en te horen wat zij belangrijk vinden. Daarom sturen wij  regelmatig een nieuwsbrief  rond. Ook organiseren wij een aantal inloopavonden. Wilt u ook op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan aan via projectenbureau@medemblik.nl

Naar het overzicht