Ontwikkeling SEW-terrein Nibbixwoud

De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen voor de bouw van 60 woningen. Het zuid-veld  wordt eerst ontwikkeld. Hier komen maximaal 35 woningen waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, rijtjeshuizen (sociale huur) en een appartementencomplex. Op het noord-veld komen maximaal 25 woningen.

Via een intensief participatietraject met informatieavonden en een klankbordgroep  zijn omwonenden en belangstellenden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Er is veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners.

Duurzaam

In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten alle nieuwbouwprojecten in eigen beheer gasloos te ontwikkelen. Dit betekent dat huizen op het SEW-terrein moeten op een andere manier verwarmd worden.

Warmtevisie en begeleiding

Om de toekomstige bewoners op weg te helpen hebben we onderzoeken laten doen welke alternatieven er zijn om nieuwbouwwoningen in dit gebied te verwarmen.  We bieden kopers begeleiding door het Duurzaam Bouwloket aan tijdens het ontwerp- en bouwproces. Meer informatie hierover is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Inschrijving kavels

Alle kavels zijn verloot. Informatie over wanneer het noord-veld in de verkoop gaat volgt nog.

Kavelverkoop

Alle informatie over de verkoop van de eerste fase is te vinden in de kavelbrochure hieronder. Elke bouwkavel heeft een eigen kavelpaspoort.
LET OP: Alle kavels zijn al vergeven.

Kavelpaspoort bouwkavel 3 (446 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 5 (452 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 7 (454 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 9 (456 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 10 (444 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 11/13 (513 KB)

Kavelpaspoort bouwkavel 15/17 (499 KB)

 

Kavelbrochure

In de kavelbrochure (1.8 MB) vindt u informatie over de kavels, grondprijzen, duurzaamheid, welstand en verkoopprocedure.

Groene financiering

In dit overzicht (247 KB) vindt u verschillende instrumenten voor de financiering van duurzame nieuwbouwwoning.

De planning

In 2018 maken we het bestek op. In augustus gaan we het Zuid-veld bouwrijp maken en daarna starten met de bouw. Afhankelijk van de behoefte gaan we daarna het Noord-veld ontwikkelen.

CPO

Op het Zuid-veld is een kavel beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Bij zelfbouw koopt een groep particulieren een kavel en ontwikkelt op deze kavels gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Op de kavel kunnen vier tot zes woningen via CPO worden gerealiseerd.

Prijsvraag bouw appartementencomplex

Op 3 juli 2018 heeft de gemeente de aanbestedingsleidraad (48 KB) van de  verkoop onder voorwaarden van bouwgrond gelegen in het plan voormalig Sew-terrein gepubliceerd op TenderNed.

De verkoop van bouwgrond onder voorwaarden is bedoeld voor de bouw van een appartementencomplex voor 10 tot 12 woningen

Inschrijvingen uitsluiten via TenderNed.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een document opvragen, mailt u dan naar .

Naar het overzicht