Ontwikkeling 'Tripkouw-Oost II' Midwoud

In 2008 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied ‘Tripkouw-Oost II en III’. Veranderingen in de markt hebben er destijds toe geleid dat het woningbouwproject stil werd gelegd. Door de gewijzigde marktomstandigheden en vraag naar woningen is dit project nu weer opgepakt. Voor de herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, ‘Tripkouw-Oost II – 2017’.

Verkeer Tripkouw Oost II Midwoud

Een groep bewoners van De Zuid en de Weder hebben meegedacht over de verkeerssituatie in de nieuwe wijk Tripkouw Oost II. In deze wijk worden 89 woningen gebouwd. De opdracht is om twee volwaardige ontsluitingen te realiseren. Het voorgenomen besluit van het college is om de verkeerssituatie in de nieuwe wijk aan te leggen zoals in onderstaande tekening.

Plattegrond Tripkouw me aangegeven ontsluitingen (jpg, 2,50 MB)
Tripkouw verkeer plattegrond

Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 1 februari 2018 het bestemmingsplan “Tripkouw Oost II” gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft voornamelijk de keuze voor twee volwaardige ontsluitingen via de Weder en De Zuid naar het nieuwbouwplan.

Wonen

De gronden van het plangebied zijn door de gemeente uitgegeven aan Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. Er wordt een nieuw woningbouwplan ontwikkeld voor de bouw van 89 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen, wegen en openbaar groen. De verkoop van de woningen start naar verwachting half 2018. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Kuin BV

Duurzaamheid

Een gedeelte van de woningen wordt door Kuin BV gasloos gebouwd.

Bewonersbijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk om te horen wat de bewoners belangrijk vinden. Samen met een groep bewoners denken wij na over het realiseren van een evenwichtige verdeling van de twee ontsluitingen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een document opvragen mailt u dan naar projectenbureau@medemblik.nl

Naar het overzicht