Tripkouw - Oost II Midwoud

plattegrond van het plan Tripkouw II
Bron: ruimtelijkeplannen.nl

 

Dit plan wordt gerealiseerd in de kern Midwoud. Aan de oostzijde van de kern, bereikbaar via de Weder en De Zuid, is Tripkouw-Oost een woningbouwplan dat in de realisatiefase zit. In deze wijk komen 89 woningen. Aansluitend aan de bestaande wijken komen vrijstaande herenhuizen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. De wijk is ruim opgezet en ligt in een waterrijke omgeving. Het plan is in twee fasen opgeknipt. Fase 1 is opgeleverd (zuidkant) en aan Fase 2 (noordkant) wordt op dit moment gebouwd. De planning is dat fase 2 eind 2021 wordt opgeleverd. De gronden van het plangebied zijn door de gemeente verkocht aan Kuin Vastgoedontwikkeling B.V.

Sfeerimpressie

Op de website van Kuin krijgt u een sfeerimpressie en komt u meer te weten over de te bouwen woningen.

Verkeer

In overleg met bewonersgroepen aan De Zuid en de Weder is afgesproken om twee volwaardige ontsluitingen te realiseren met een gelijkwaardige verdeling over de twee wegen. Tijdens de bouw is afgesproken dat het bouwverkeer rijdt via De Zuid.

 

Collegebesluit 

In 18 februari 2020 is een besluit genomen over de verkeerssituatie. Daarbij is afgesproken een evenwichtige verdeling van de verkeersstromen te maken over de Weder en de Zuid. Dit is gebaseerd op het feitelijke autoverkeer. Eén jaar lang na de oplevering van de wijk Tripkouw-Oost II monitoren we het verkeer. Als er een onevenwichtig gebruik plaats vindt door dit autoverkeer, dan kijken we hoe we de situatie aan kunnen passen.
Het collegebesluit en de bijbehorende informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken.

 

Bestemmingsplan

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u meer informatie vinden over het bestemmingsplan. 

Bewoners

Wij vinden het belangrijk om te horen wat bewoners vinden. Daarom overleggen wij met bewonersgroepen van De Zuid en de Weder over onderwerpen zoals de verkeersontsluiting. Daarnaast organiseren wij bewonersbijeenkomsten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Planning straatwerkzaamheden Tripkouw

In opdracht van Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. gaat Schadenberg de wijk Tripkouw-Oost II woonrijp maken. De huidige bestrating wordt opgebroken en alle permanente bestrating wordt aangelegd. O.a. de aanleg van het trottoirs, opritten, parkeervakken, de rijbaan en het plaatsen van lichtmasten. Heeft u vragen over de aanleg, dan kunt u rechtstreeks contact met Schadenberg opnemen

Hieronder de planning van de werkzaamheden.

 

Scroll de tabel om meer te zien
week locatie
25 t/m 28 Stuk voor bouw Nr. 39 tot 53
28, 29 Stuk voor bouw Nr. 68 tot 76
30 t/m 32 Bouwvak,er wordt niet bestraat
33, 34 Stuk voor bouw Nr. 68 tot 76
34, 35 Op Brug tot Bouw NR.79 rijbaan
36 P plaats naast Bouw Nr. 76
36 t/m 40 Stuk voor bouw Nr. 76 tot 82
40 t/m 42 Naar bestaande wijk

Zonneweide

Naast de woonwijk wordt een zonneweide aangelegd. Hier komen ruim 16.000 zonnepanelen, hier kunnen ongeveer 2.000 huishoudens groene stroom van krijgen. De verwachting is dat de zonneweide half augustus wordt opgeleverd. Op de website van HVC kunt u meer informatie vinden over de zonneweide.

 

Contact

 

Naar het overzicht