Woningbouw in Hauwert

Luchtfoto met aanduiding plek van woningbouw

De vraag naar woningen is groot in Hauwert. Er wordt daarom gewerkt aan plan om maximaal 11 woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Gedacht wordt aan vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en woningen in een rij. Er zijn twee locaties beschikbaar. Ontwikkelaar Schouten uit Haarlem wil het plan ontwikkelen en realiseren. Partijen vinden het belangrijk dat de diversiteit van het dorp behouden blijft. Hauwert is een uniek dorp met een grote variatie aan woningtypen. Deze speciale kwaliteit wil de ontwikkelaar uitbouwen.

Stand van zaken

Op 8 juni 2021 is door de wethouder Ruimtelijke Ordening Andrea van Langen een intentieovereenkomst voor woningbouw Hauwert getekend met Harry Schouten van de ontwikkelaar Schouten.
De eerste plannen zijn op 22 september in het Dorpshuis gepresenteerd. Tijdens de avond is met name aan de orde geweest wat er goed is aan de plannen en waar aanpassingen nodig zijn. Door Schouten wordt gewerkt aan een aangepast plan. Inzet is een plan met breed draagvlak te kunnen realiseren.

Planning

Het is de verwachting om begin 2022 het aangepaste plan aan het dorp te kunnen presenteren. Als daarvoor voldoende draagvlak is worden de noodzakelijke onderzoeken gedaan om tot een stedenbouwkundige plan te komen en de wijziging van het bestemmingsplan te starten. Naar verwachting duur het een jaar of twee voor de woningen in Hauwert gebouwd zijn.

Duurzaamheid

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig niet meer op het gasnet aangesloten. Ook deze huizen zijn aardgasloos.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Wij zullen regelmatig op deze pagina informatie geven over belangrijke ontwikkelingen. Heeft u belangstelling voor een woning dan kunt u dat doorgeven aan Schouten B.V. via info@matrixweb.nl

 

Naar het overzicht