Reageren op een bestemmingsplan

Er zijn 5 mogelijkheden om te reageren op een nieuw bestemmingsplan:

  • inspraak
  • zienswijzeprocedure
  • inspreken bij een commissievergadering
  • beroep instellen
  • verzoek om voorlopige voorziening