Verbod carbid schieten en wensballonnen

Carbid schieten

Het is in de gemeente Medemblik verboden met carbid te schieten op grond van A.P.V. artikel 2:73a 

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten

  1. Het schieten met carbid is verboden.
  2. Het college kan, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het eerste lid niet van toepassing is.
  3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.
  4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

Wensballonnen

Wensballonnen zijn nog steeds populair om het nieuwe jaar in te luiden. Toch mogen ze in Medemblik niet worden opgelaten op grond van APV artikel 5.34a Verbod op gebruik wensballonnen.

Wensballonnen zijn van kwetsbaar materiaal gemaakt en een speelbal van weersomstandigheden.Ze kunnen brand en schade aan de natuur veroorzaken.


Artikel 5:34a:

  1. Het is verboden zogenaamde wens- of ufoballonnen, door middel van hete lucht afkomstig van vuur te laten opstijgen;
  2. Onder een wens- of ufoballon wordt mede verstaan: herdenkingsballonnen, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, etc.