Verkoop en afsteken vuurwerk

Als u vuurwerk wilt verkopen, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Ook voor het afsteken van professioneel vuurwerk is een vergunning noodzakelijk.

Consumentenvuurwerk mag u uitsluitend afsteken tijdens de jaarwisseling tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Bijzonderheden

Voor de kernen Medemblik (pdf, 304 KB), Midwoud (pdf, 148 KB), Opperdoes (pdf, 129 KB), Wervershoof (pdf, 138 KB)en Wognum (pdf, 149 KB), geldt een afwijkende regeling. Bij de winkelcentra mag op 31 december tot 22.00 uur geen vuurwerk afgestoken worden. Het verbod geldt voor de op de situatietekeningen aangegeven gebieden. Dit om de overlast voor het winkelende publiek te beperken. In de overige kernen geldt dit vuurwerkverbod niet.

Professioneel vuurwerk afsteken

Omdat professioneel vuurwerk meer kruit bevat dan consumentenvuurwerk, mogen consumenten geen professioneel vuurwerk kopen. Alleen deskundigen die een speciale training hebben gevolgd, mogen professioneel vuurwerk afsteken. Om professioneel vuurwerk af te steken, moet de provincie vooraf toestemming geven en moet de gemeente een 'verklaring van geen bezwaar' afgeven.

Aanvraag

Wanneer u vuurwerk wilt gaan verkopen, moet u daarvan een melding milieubeheer doen bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).

Daarnaast vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de activiteiten bouwen van opslagruimte(n) en het brandveilig gebruiken van uw pand.

Een 'verklaring van geen bezwaar' aanvragen

Vermeld in uw aanvraag uw naam en adresgegevens en het tijdstip en de locatie waarop u professioneel vuurwerk wilt afsteken. Vermeld ook de reden. Voeg daarnaast de volgende stukken toe aan uw aanvraag:

  • Een afschrift van de bezigheidsvergunning
  • Een werkplan
  • Toestemming van de provincie
  • Afschrift van het certificaat van vakbekwaamheid van KIWA

Stuur uw aanvraag naar de gemeente.

Gemeente Medemblik
Afdeling Omgeving & Samenleving, taakveld Omgevingszaken
Postbus 45
1687 ZG Wognum

Zie ook