Wervershoof, De Tegel & Slotlaan

In de hele gemeente Medemblik is een grote behoefte aan woningen. De gemeente zoekt naar mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen. Ook in Wervershoof zijn er 2 projecten in beeld.

De Tegel

De Tegel is gelegen aan de Vok Koomenweg, gelegen in de zuidwesthoek van Wervershoof. Het is de ambitie een aantrekkelijke, duurzame en gevarieerde woonwijk te maken en daarmee het woningentekort terug te dringen. Hoeveel woningen er worden gebouwd wordt nog onderzocht. Het uitgangspunt is een vraag gestuurd woningbouwprogramma. Dit willen we bereiken door toekomstige bewoners actief te betrekken bij de planontwikkeling.

 

Locatie Slotlaan

Op de oude locatie van Tennisvereniging de Kaag aan de Slotlaan 17 in Wervershoof wordt woningbouw gerealiseerd. Het is een mooie locatie gelegen In het noordwesten van Wervershoof met uitzicht op het Kaagbos. Het is de opzet om een gevarieerd programma op de locatie met maximaal 31 woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. De gemeente ontwikkelt deze locatie in samenwerking met Het Grootslag en een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In de eerste helft van 2022 hebben belangstellenden zich kunnen aanmelden voor het project. Medio 2022 is er een CPO-groep gevormd.

De gemeente heeft in nauw overleg met omwonenden, de CPO-groep, Het Grootslag en de dorpsraad een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie. Uitgangspunt is om bewoners en betrokken partijen actief te betrekken bij de planontwikkeling. Er is overleg geweest met de omwonenden en er is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen zijn meegenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp. Het plan voorziet nu in 11 sociale huurwoningen en 18 koopwoningen voor de CPO-groep, waaronder woningen voor starters, gezinswoningen, levensloopbestendige woningen, 2 onder-een-kap en vrijstaande woningen.

De verschillende onderzoeken zoals archeologie, bodem, veiligheid en flora en fauna zijn afgerond. Om het plan mogelijk te maken is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze zal dit jaar in procedure worden gebracht.

Inschrijfformulier CPO Slotlaan

Stand van zaken

De plannen voor de beide locaties moeten nog gemaakt worden. Projecten als De Tegel en locatie Slotlaan: tennisvereniging de Kaag zijn van grote betekenis voor de toekomstige bewoners, omwonenden, bedrijven en het dorp Wervershoof. Uitgangspunt is bewoners en betrokken partijen actief te betrekken bij de planontwikkeling.

Op de hoogte blijven?

Heeft u belangstelling voor woningbouw in Wervershoof? Schrijft u zich dan alvast met één klik in voor de nieuwsbrief ‘Woningbouw Wervershoof’.

Zodra er meer bekend is, krijg u hierover bericht.