Wob-verzoek indienen

  • U mag ons verzoeken om bestuurlijke informatie in te zien
  • Bijvoorbeeld documenten, geluidsbanden, foto's of video's
  • Binnen 4 weken moeten wij over uw verzoek beslissen
  • U betaalt geen kosten om uw verzoek in te dienen

Verzoek indienen

U kunt uw Wob-verzoek op verschillende manieren indienen:

Vermeld bij uw verzoek in ieder geval het onderwerp of het document. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.

We adviseren u uw Wob-verzoek schriftelijk en per aangetekende post voor te leggen. Dan kunt u namelijk bewijzen dat u het daadwerkelijk hebt ingediend.

Voorwaarden

  • De informatie moet aanwijsbaar aanwezig zijn.
  • Het moet gaan om informatie waarover wij beschikken.
  • De informatie moet betrekking hebben op gemeentelijk beleid.

Termijn

We moeten binnen 4 weken na ontvangst over uw Wob-verzoek beslissen. Zorg daarom dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend.

De termijn van 4 weken kan worden verlengd. In dat geval wordt u van deze verlenging op de hoogte gesteld, voorafgaand aan het uitstel.

Let op: heeft u verzoek betrekking op milieu-informatie? Of zijn er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken bij uw Wob-verzoek? Dan gelden er andere termijnen. Neem hiervoor contact op met een bestuursrechtadvocaat.

Beslissing

  • Als we uw verzoek goedkeuren, krijgt u de gevraagde informatie tegelijk met de beslissing opgestuurd.
  • Als we uw verzoek afkeuren, leggen we uit waarom.
Geef uw mening