Asonia in Andijk

Luchtfoto met aanduiding locatie nieuwbouw.

Op vrijdag 30 april 2021 is door de wethouder Ruimtelijke Ordening Andrea van Langen een intentieovereenkomst voor woningbouw op voormalig sportveld Asonia in Andijk getekend. Zij deed dat met directeur Jan Piet Konijn namens De Toekomst beheer B.V en directeur Hans Kröger namens Woningstichting Het Grootslag.

Woningvormen

Er komt een nieuwe woonwijk die voorziet in de woningbehoefte in de gemeente Medemblik. Specifiek voor de kern Andijk. De maximaal 81 woningen dragen bij aan de verjonging van de woningbouw. Met het tekenen van de intentieovereenkomst is een CPO ontwikkeling mogelijk gemaakt. Er wordt ook gezamenlijk met de gemeente onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een mogelijke pilot van Tiny Houses. Met de pilot wordt bekeken voor hoeveel Tiny Houses er ruimte is en op welke locatie. De ontwikkelaar is voornemens om NeroZero woningen op te nemen in het woningbouwprogramma. Deze woningen zijn volledige energieneutraal en kunnen mogelijk gerealiseerd worden met een lage investering waardoor deze aantrekkelijk zijn voor starters.

Planning

De verwachting is om voor het einde van het jaar een vervolgovereenkomst te sluiten. Daarnaast wordt ook het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 

Naar het overzicht