Woningbouw in Abbekerk

In het centrum van Abbekerk op de locatie van de natuurijsbaan en de voormalige gemeentewerf is er een plan ontwikkeld om woningen te realiseren. Tijdens de uitwerking van het plan is de locatie Het Nieuwe Bonte Paard is aan deze ontwikkeling toegevoegd.

Woningbouwprogramma

Het woningbouwplan past binnen de kaders van de regionale woonvisie die de regio Westfriesland heeft opgesteld voor de periode tot 2026.

  • 4 vrijstaande woningen, vrije kavel
  • 9 rijwoningen (1 blok met 5 starterswoningen, met opties voor zelf-afbouw, en 1 blok met 4 eengezinswoningen)
  • 8 huurappartementen (sociale huur) voor kleine huishoudens
  • 16 koopappartementen voor kleine huishoudens 

Vrije kavels

In het plan liggen vier kavel voor vrijstaande woningen. Twee daarvan worden verkocht door de gemeente en twee daarvan zijn onderdeel van de ontwikkeling door projectontwikkelaar Botman.

Rijwoningen en koopappartementen

Botman Projectontwikkeling heeft voor dit plan de koopwoningen ontworpen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Botman Projectontwikkeling.

Sociale huurwoningen

De Woonschakel heeft een ontwerp voor 8 nieuwe energie neutrale en circulaire appartementen. Het woning bouwcomplex komt in het midden van het plan grenzend aan de schietvereniging SV de Vrijheid Abbekerk.

Planning

Het bestemmingsplan kan dan in september 2022 aan de Raad ter vaststelling worden voorgelegd. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de werkzaamheden voor het bouwrijp maken beginnen, denk hierbij aan sloopwerkzaamheden, eventueel voorbelasten van de grond en de aanleg van Nutsvoorzieningen. Als het gebied bouwrijp is kan er worden gestart met de realisatie van de woningen.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met één klik in voor onze nieuwsbrief.