Hauwert, woningbouw

De vraag naar woningen is groot in Hauwert. Er wordt daarom gewerkt aan een plan om 11 woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om 1 vrijstaande, 2 twee-onder-een-kap, 3 betaalbare rijwoningen en 5 starterswoningen in een rij. Ontwikkelaar Schouten uit Haarlem gaat het plan ontwikkelen en realiseren. Partijen vinden het belangrijk dat de diversiteit van het dorp behouden blijft. Hauwert is een uniek dorp met een grote variatie aan woningtypen. Deze speciale kwaliteit wil de ontwikkelaar uitbouwen.

Stand van zaken

Het eerste plan voorzag in de bouw van woningen tegenover café De werf.

Na goed overleg is er voor gekozen om aan de locatie Tuinstraat 10 woningen te bouwen. Aan de locatie Hemraad Witweg komt één markante woning met schuur. 
Dit is in goed overleg gegaan met de uitbater van het café, de dorpsraad en de ontwikkelaar. 

Op 21 december 2022 is door de wethouder Ruimtelijke Ordening Jeroen Broeders een overeenkomst voor woningbouw Hauwert getekend. Samen met ontwikkelaar Schouten en de eigenaren van de grond.

Planning

Begin 2022 is het aangepaste plan aan het dorp gepresenteerd. Het draagvlak voor het aangepaste plan lijkt groot. Inmiddels worden de noodzakelijke onderzoeken gedaan om tot een stedenbouwkundige plan te komen en de wijziging van het bestemmingsplan te starten. Naar verwachting duur het een jaar of twee voor de woningen in Hauwert gebouwd zijn.

Duurzaamheid

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig niet meer op het gasnet aangesloten. Ook deze huizen zijn aardgasloos.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Wij zullen regelmatig op deze pagina informatie geven over belangrijke ontwikkelingen. Heeft u belangstelling voor een woning dan kunt u dat doorgeven aan Schouten B.V. via hauwert@kruisweiden.nl. Op kruisweiden.nl kunt u ook meer informatie vinden over het plan.